Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
Zalău – P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, cod poștal: 450016
+40-260-632007| e-mail: secretariat@bjs.ro
text alternativ

Politică de confidențialitate

Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

Prezenta Politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal are ca scop principal să vă aducă la cunoștință, într-un mod cât mai clar și mai transparent, ce tip de date personale colectăm în legătură cu dvs., cum le prelucrăm și cum le administrăm, respectând prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Date cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Prelucrarea și administrarea se referă la toate operațiunile pe care le efectuăm în privința datelor, respectiv: colectarea, înregistrarea, stocarea, organizarea, modificarea, utilizarea, divulgarea, transferul sau ștergerea acestora.

Din momentul în care deveniți utilizator al Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj, utilizați serviciile noastre online, completați formulare online, semnați un acord/contract, folosiți orice alte servicii ale bibliotecii, ne comunicați informații cu caracter personal.

Cui se adresează

 Această Politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal se adresează următoarelor categorii de persoane:

 • Utilizatorilor serviciilor bibliotecii, precum și reprezentanților legali ai minorilor;
 • Voluntarilor din cadrul bibliotecii;
 • Cadrelor didactice și altor persoane aflate în relații de colaborare/parteneriat cu instituția noastră;
 • Studenților care își efectuează stagiul de pregătire practică în cadrul bibliotecii;
 • Candidaților care și-au depus C.V.-ul pentru participarea la concursurile de angajare;
 • Persoanelor juridice și celor fizice, care au raporturi, de natură contractuală sau comercială, cu biblioteca;
 • Persoanelor care participă la activitățile/evenimentele derulate de instituţie și care nu au permis de intrare la bibliotecă;
 • Vizitatorilor, tuturor persoanelor care intră în secțiile bibliotecii, dotate cu sisteme de supraveghere video, sisteme instalate cu scopul de a asigura paza și protecția persoanelor, bunurilor şi spaţiilor proprii Bibliotecii Judeţene S. Bădescu Sălaj;
 • Persoanelor juridice și fizice care, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, solicită informații.

Tipuri de date colectate

 Datele cu caracter personal pe care le colectăm includ:

 • Date de identificare și socio-demografice, cum ar fi: nume şi prenume, CNP, seria și nr. CI/BI, adresa de domiciliu stabil sau/şi flotant, număr de telefon, adresa de e-mail, sex, vârstă, loc de muncă/de studiu;
 • Date audiovizuale, cum ar fi imagini de la activitățile/evenimentele derulate la bibliotecă, imaginile surprinse de sistemele de supraveghere video din secțiile bibliotecii;
 • Orice alte date referitoare la interesele, dorințele și nevoile pe care ni le comunicați atunci când solicitați serviciile bibliotecii sau când răspundeți la chestionarele întocmite de către reprezentanții bibliotecii, cu scopul de îmbunătățire a serviciilor oferite.

Nu solicităm și nici nu înregistrăm date sensibile cu privire la starea dvs. de sănătate, etnia, credințele religioase, preferințele politice sau orientarea sexuală.

Pentru ce utilizăm datele  dvs. personale?

Toate datele pe care le colectăm de la dvs. vor fi folosite doar în scopuri legitime de interes public, cum ar fi:

 • Îndeplinirea drepturilor ce vă revin prin acceptarea contractului de servicii de bibliotecă:
 • Împrumut la domiciliu pentru persoanele cu domiciliu stabil în județul Sălaj: maxim 3 cărți și 2 documente audiovizuale. Termenul de împrumut al publicațiilor este de 14 zile pentru carte, 7 zile documente electronice, după care acestea se restituie integral la timpul stipulat în actele de schimb. Din documentele pe care biblioteca le deţine într-un număr restrâns de exemplare precum şi din bibliografia şcolară, utilizatorii pot împrumuta 1-2 cărţi, pe termen scurt de 2-5 zile. Utilizatorul trebuie să restituie integral sau parţial aceste publicații, dacă dorește să facă un nou împrumut;
 • Consultarea pe loc a documentelor, indiferent de domiciliu;
 • Primirea de informații și referințe;
 • Participarea la activitățile/evenimentele/proiectele organizate de către bibliotecă sau desfășurate în cadrul bibliotecii;
 • Acces gratuit la internet;
 • Informări diverse, ce v-ar putea fi utile.
 • Îndeplinirea obligațiilor ce vă revin din acceptarea contractului de servicii de bibliotecă:
 • Respectarea Regulamentul serviciilor pentru public;
 • Respectarea termenului de împrumut;
 • Achitarea tarifului pentru depăşirea termenului de împrumut;
 • Acceptarea de a primi informări/notificări cu privire la serviciile de bibliotecă;
 • Informarea bibliotecii în cazul în care v-ați schimbat domiciliul, au avut loc modificări ale altor date personale;
 • Informarea în cazul în care v-ați pierdut permisul de bibliotecă și achitarea tarifului pentru eliberarea unui duplicat al acestuia;
 • În caz de distrugere sau pierdere a documentelor, procurarea unor documente identice sau achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1 – 5 ori față de prețul astfel calculat.
 • Derularea activităților de voluntariat și a celor stabilite în baza acordurilor de parteneriat, protocoale de colaborare;
 • Participarea la acțiunile/activitățile/vizitele/evenimentele organizate în cadrul bibliotecii pentru persoanele care nu dețin permis de bibliotecă;
 • Derularea stagiilor de practică pentru studenți;
 • Derularea contractelor comerciale/prestări servicii;
 • Desfășurarea concursurilor de angajare pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Completarea formularelor tipizate generale de bibliotecă stabilite prin Ordinul nr. 2249/4775 din 2009 pentru aprobarea tipizatelor generale de bibliotecă;
 • Completarea Registrului statistic anual, a Raportului statistic solicitat de către Asociația Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, a datelor statistice solicitate anual de către Institutul Național de Statistică, precum și a altor situații solicitate de către autoritățile publice;
 • Oferirea de informații celor îndreptăţiţi, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Supravegherea video în spațiile aparținând bibliotecii, pentru asigurarea securității persoanelor şi bunurilor.

Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj are obligația să păstreze confidențialitatea datelor dvs. personale, conform prevederilor legale, respectiv, Legea nr. 677/2001 și să nu ofere terților informații privind datele dvs. personale, cu excepția cazurilor prevăzute de reglementările legale.

Drepturile dvs.

Principalele dvs. drepturi în ceea ce privește protecția datelor personale sunt:

 • Informare și acces la propriile date;
 • Rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Portabilitate și opoziție;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • Dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa justiţiei în cazul în care oricare dintre drepturile persoanei, garantate de reglementările legale, au fost încălcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa, în scris, la secretariatul instituției (Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13) sau online, conducerii Bibliotecii Judeţene I. S. Bădescu Sălaj (protectiadatelor_bjs@yahoo.com).

Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Date contact: Strada Olari nr. 32, sector 2, Bucureşti, tel: (021).252.58.88, fax: (021).252.57.57 Web: http://www.dataprotection.ro).

Obligația dvs. de a ne oferi date personale

Pentru a vă putea presta serviciile de bibliotecă avem nevoie de la dvs. de anumite informații. Datele solicitate sunt adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul prelucrării, fiind administrate în condiţii de siguranţă, în strictă conformitate cu regimul juridic care le este aplicabil.

De asemenea, avem obligația legală de a colecta anumite date. Fără aceste informații, există probabilitatea de a nu vă putea oferi servicii complete de bibliotecă.

Modalitatea de protejare a datelor dvs. personale

Pentru ca datele oferite de către dvs. să fie în siguranță, la nivelul angajaților bibliotecii, aplicăm o serie de regulamente/proceduri/informări interne. Acestea sunt periodic analizate și actualizate pentru a oferi securitate datelor dvs. și pentru a fi în acord cu reglementările legislative în vigoare. În cadrul bibliotecii se vor lua toate măsurile organizatorice și tehnice pentru protecția datelor dvs. împotriva dezvăluirii sau accesului neautorizat asupra lor, a modificării sau distrugerii acestora. Toți angajații bibliotecii sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor la care au acces și nu pot divulga datele dvs.

Cum ne puteți ajuta pentru a păstra datelor dvs. în siguranță

În cadrul Bibliotecii Județene Sălaj facem pot posibilul pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal. Dumneavoastră ne puteți ajuta în acest demers prin:

 • Raportarea pierderii/distrugerii permisului de acces la bibliotecă;
 • În cazul în care utilizați calculatoarele bibliotecii pentru acces la Internet:
 • nu salvați date cu caracter personal pe acestea;
 • ștergeți documentele/fișierele salvate pe ele;
 • deconectați-vă atunci când folosiți e-mailul, când accesați conturile de pe rețelele de socializare sau alte platforme online;
 • utilizați aplicațiile antivirus, antispyware și firewall și actualizați programele deținute cu licență în mod regulat;
 • folosiți parole puternice și păstrați în mod strict confidențialitatea acestora;
 • învățați cum să fiți vigilenți în mediul online și să puteți detecta activitățile cu caracter neobișnuit, cum ar fi, de exemplu, o nouă adresă a site-ului web sau e-mailurile de tip phishing care vă pot solicita diferite date personale.

Cât timp păstrăm datele dvs. personale

Datele dvs. personale vor fi păstrate pe toată perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost prelucrate. Datele înregistrate sunt destinate utilizării, în calitate de operator, de către Biblioteca Judeţeană I.S. Bădescu Sălaj şi nu sunt folosite în alte scopuri, în afară de cele în care au fost colectate iniţial, respectiv eliberării/vizării permisului de bibliotecă și accesării de produse și servicii.

Contact și suport din partea  Bibliotecii Județene Sălaj

În condițiile în care doriți să aflați mai multe informații despre politica bibliotecii în privința datelor dvs. cu caracter personal și a modului în care folosim aceste informații ne puteți vizita la sediul bibliotecii: P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, Zalău, ne puteți trimite un e-mail la adresa protectiadatelor_bjs@yahoo.com sau suna la nr. 0260-632007 (secretariat).

Prezentul document reprezintă Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj. Acesta poate suferi schimbări pentru a fi în concordanță cu eventualele modificări în ceea ce privește modul în care Biblioteca Județeană Sălaj colectează, prelucrează sau administrează datele dvs. personale, precum și adaptându-se  modificărilor aduse legislației din domeniu.

                                                Mariana-Lucia Marian, manager