Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
Zalău – P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, cod poștal: 450016
+40-260-632007| e-mail: secretariat@bjs.ro
text alternativ

Înscrierea la bibliotecă

 

Înscrierea și participarea la toate secțiile, serviciile și activitățile Bibliotecii Județene Sălaj este gratuită!!! Biblioteca este accesibilă tuturor cetăţenilor indiferent de vârstă, naţionalitate, sex, rasă

Permisul de intrare se eliberează la Punctul Unic de Înscriere: P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, parter, stânga (BiblioDivertisment)

Program: Luni – Vineri: 8.00 – 19.00

Permisul este tip CARD, are valabilitate 5 ani, nu este transmisibil și se vizează anual.

Documente necesare pentru înscriere:

Pentru persoane peste 14 ani:

  • BI/CI (domiciliul în Zalău sau viză de reşedinţă)

 

Pentru copii (sub 14 ani):

  • BI/CI al unuia dintre părinţi sau tutore (domiciliul în Zalău sau viză de reşedinţă)

 

Pentru înscrierea la Sala de lectură (cei care nu au domiciliul în Zalău) aveţi nevoie de:

  • BI/CI

 

NOTĂ!

  • Orice cetăţean al judeţului Sălaj, care doreşte să utilizeze serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană, fără a poseda act de identitate cu domiciliu în Zalău, poate beneficia de toate facilităţile dacă demonstrează că este înscris la biblioteca publică din localitatea de domiciliu, prezentând la secţia unde doreşte să se înscrie FORMULARUL-tip, completat şi semnat de bibliotecarul de la biblioteca orăşenească sau comunală. În alte condiții va putea beneficia doar de serviciile Sălii de Lectură, precum și de obținere informații.

 

La data înscrierii la bibliotecă se încheie Contractul de utilizare – servicii, semnat de utilizator şi bibliotecar. Contractul constituie actul juridic prin care utilizatorul îşi asumă răspunderea pentru folosirea bunurilor materiale ale bibliotecii şi pentru respectarea Regulamentului pentru public.

Prin semnarea Contractului utilizatorul îşi exprimă acordul ca datele cu caracter personal să fie folosite numai în scopul serviciilor oferite de bibliotecă, iar biblioteca se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale utilizatorului, conform Regulamentul (UE) 679/2016.