Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
Zalău – P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, cod poștal: 450016
+40-260-632007| e-mail: secretariat@bjs.ro
text alternativ

Misiunea noastră

Misiunea noastră este de a facilita accesul gratuit și nediscriminatoriu la drepturile culturale fundamentale, servind ca centru comunitar care susține activ informarea, cercetarea, educația și recreerea locuitorilor din Zalău și din județul Sălaj și care contribuie activ la îmbunătățirea calității vieții, prin oferta ei inovatoare și programul integrat de servicii cu caracter public.