Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
Zalău – P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, cod poștal: 450016
(+4) 0260 632007| e-mail: secretariat@bjs.ro
text alternativ

Servicii și compartimente

 • Serviciul de comunicare a colecţiilor

Serviciul de comunicare a colecţiilor

Secţia Tineri & Adulți

Sala de Lectură

Sala Autorilor Sălăjeni

Secţia pentru Copii și Ludoteca

Secția Bibliodivertisment

Filiala Cercul Militar – la cerere

Filiala ACASĂ – la cerere

 • Compartimentul de dezvoltare, evidenţă şi prelucrare a colecţiilor. Informatizare

Compartimentul de dezvoltare, evidenţă şi prelucrare a colecţiilor. Informatizare

Adresa: P-ţa Iuliu Maniu nr. 13
telefon: +40360566919

e-mail: biblio@bjs.ro

Activităţi:

 • catalogarea cărţilor, documentelor audiovizuale şi electronice în regim automatizat, utilizând programul integrat de bibliotecă Tinlib
 • clasificarea zecimală şi indexarea documentelor
 • corectarea şi completarea bazei de date
 • organizarea catalogului electronic
 • asigură funcţionalitatea catalogului de serviciu şi a cataloagelor inventar
 • evidenţa tuturor documentelor intrate în bibliotecă

din cadrul acestui compartiment este urmărită din perspectiva organizatorică, administrativă si tehnică, automatizarea bibliotecii:

 • întreţinerea/depanarea echipamentelor hardware, a reţelei globale  şi a subreţelelor locale din secţii şi sediul central
 • implementarea şi întreţinerea software-ului specific şi de uz general
 • dezvoltarea şi implementarea modulelor programului integrat de bibliotecă  TINLIB
 • achiziţionarea de aplicaţii necesare diferitelor departamente
 • perfecţionarea profesională în domeniu a personalului bibliotecii
 • acordarea de asistenţă de specialitate tuturor compartimentelor în cadrul activităţilor specifice
 • elaborarea documentelor electronice de uz intern curent
 • generarea rapoartelor de gestiune în regim automatizat
 • prelucrări de documente complexe
 • actualizarea paginii web 

Personalul biroului:
Gabriela Balogh
Rodica Marica
Mihaela Turian
Rodica Ţîrlea

 

 • Compartimentul de informare bibliografică şi documentare

Compartimentul de informare bibliografică şi documentare

P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13

e-mail: bibliografic_bjs@yahoo.com

Activităţi:

 • organizarea şi dezvoltarea fondului de referinţă
 • elaborarea bibliografiei locale în softul integrat de bibliotecă TinRead
 • realizarea calendarului anual al evenimentelor şi manifestărilor culturale
 • elaborarea de bibliografii şi biobibliografii ale unor personalităţi locale
 • furnizarea de informaţii şi referinţe pe baza colecţiilor proprii de carte şi periodice
 • realizarea de bibliografii la cerere
 • oferirea de date despre sursele de informare existente în bibliotecă şi despre modul de regăsire a informaţiilor
 • contribuţii la proiectele şi programele derulate în bibliotecă

Personalul compartimentului:

Bodis Ottilia
Bianca Blaj

 

 • Compartimentul marketing și completarea colecțiilor

Compartimentul marketing

P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13

e-mail: bjs_marketing@yahoo.com, achizitii_bjs@yahoo.com
Activităţi:

 • cercetarea nevoilor utilizatorilor şi a gradului de satisfacere a acestora pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite şi pentru înfiinţarea serviciilor noi
 • sprijinirea bibliotecilor publice din judeţ în organizarea activităţilor
 • conceperea şi realizarea materialelor promoţionale
 • implicarea bibliotecii în diverse activităţi culturale locale şi naţionale, în colaborare cu alte instituţii  şi cu autorităţile publice locale
 • colaborarea permanentă cu mass-media
 • studierea ofertei de programe şi proiecte şi identificarea oportunităţilor de implicare a bibliotecii
 • selecţia şi achiziţia curentă şi retrospectivă, a tuturor categoriilor de documente
 • studierea ofertei de documente de pe piaţa editorială
 • dezvoltarea relaţiilor directe cu editurile şi difuzorii de documente specifice de bibliotecă în vederea obţinerii unor preţuri optime de achiziţie 

Personalul compartimentului:

Mariana Lucia Marian

 

 • Asistenţă metodică

Asistenţă metodică

Adresa: P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13

Activităţi:

 • îndrumă activitatea bibliotecilor publice din judeţ (3 biblioteci orăşeneşti şi 57 de biblioteci comunale) în probleme legate de achiziţii, prelucrare biblioteconomică, organizarea accesului liber la raft, organizarea de manifestări culturale etc. 
 • organizează întâlniri metodice
 • participă la concursurile de ocupare a posturilor de bibliotecari
 • analizează periodic activitatea bibliotecilor din reţea
 • urmăreşte realizarea programului de perfecţionare al bibliotecarilor nou angajaţi
 • elaborează diferite materiale metodice 

Personalul: Angajaţii bibliotecii, sub îndrumarea managerului

 • Compartimentul financiar-contabil. Resurse umane

Compartimentul financiar-contabil. Resurse umane. Administrativ

Adresa: P-ţa Iuliu Maniu nr. 13
Tel: +40-260-632007
Fax: +40-260-632007

Activităţi:

 • evidenţa gestionară a patrimoniului instituţiei
 • gestionarea bugetului instituţiei
 • finanţarea investiţiilor, reparaţiilor, dotarea şi întreţinerea patrimoniului instituţiei
 • efectuarea periodică a inventarierii patrimoniului instituţiei
 • acordarea drepturilor salariale şi de altă natură, personalului angajat al instituţiei

Personalul compartimentului:
Gog Stelian
Tăut Mariana
Lazar Adina
Duca Vasile
Major Melinda
Farcaș Adriana

Întreţinere. Legătorie

Adresa: P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13
Activităţi:

 • selectarea din depozite a documentelor care necesită recondiţionare
 • recondiţionarea şi legarea manuală a documentelor
 • confecţionarea de ambalaje, dosare, etc. pentru protecţia materialelor de bibliotecă
 • execută lucrări contra cost pentru persoanele care solicită diferite lucrări de compactorie

 

Personalul compartimentului:

Liliana Cosma
Florica Duca