Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
Zalău – P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, cod poștal: 450016
(+4) 0260 632007| e-mail: secretariat@bjs.ro
text alternativ

Servicii oferite

Servicii gratuite
• eliberare permis de intrare
• accesul la bazele de date şi colecţiile proprii
• accesul la catalogul on-line
• informaţii de orientare generală
• consultarea publicaţiilor în sălile de lectură
• împrumutul publicaţiilor la domiciliu
• accesul la INTERNET
• rezervare de cărţi
• împrumut interbibliotecar
• îndrumări de specialitate la raftul cu acces liber
• îndrumări privitoare la utilizarea instrumentelor de informare din bibliotecă (cataloage, baze de date, lucrări de referinţă)
• participarea la activităţi cultural-educative (proiecte, parteneriate, expoziţii, medalioane, vitrine, seri literare, dezbateri pe diferite teme, lansări de carte, prezentări de carte, mese rotunde etc.)

Servicii contra-cost
• activităţi bibliografice şi documentare complexe
• copiere şi multiplicare de documente, indiferent de tipul de suport
• servicii de legătorie/compactorie
• tehnoredactare lucrări sau documente şi listare la imprimantă la solicitarea utilizatorului
• înlocuire permis în cazul pierderii sau deteriorării
• scanare documente de bibliotecă
• facilităţi de lucru pentru culegere şi tehnoredactare de texte efectuate de utilizatori
• împrumutul publicaţiilor peste prevederile regulamentului
• prelungirea termenului de împrumut peste prevederile regulamentului.

Servicii oferite HCL.pdf