Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
Zalău – P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, cod poștal: 450016
(+4) 0260 632007| e-mail: secretariat@bjs.ro
text alternativ

Proiecte și programe

Proiecte în derulare

 

ŞCOALA PĂRINŢILOR – întâlnire lunară

 • Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este un “candidat la maturizare” (H. Pierot), deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative care se exercită asupra lui.
 • Pentru a răspunde standardelor impuse de comunitate în ceea ce priveşte valorile şi responsabilităţile familiei, vis-a-vis de personalitatea copilului, asistăm la dezvoltarea unor iniţiative de organizare a unor cursuri sau programe pentru părinţi, majoritatea susţinându-se în cadre organizate de persoane specializate. Aceste cursuri sau programe încearcă să răspundă experienţelor părinţilor sau viitorilor părinţi în ce priveşte abilităţile necesare creşterii şi educării copilului.
 • SCOPUL PROIECTULUI: Dezvoltarea unei relaţii active între părinţi – bibliotecă – psihologi în vederea eficientizării relaţiei părinte – copil cu scopul dezvoltării unor copii sănătoşi din punct de vedere psihic, emoţional, social şi asistarea lor în vederea achiziţionării unui nivel de competenţe adecvate vârstei, care să le faciliteze adaptarea în cât mai multe domenii.
 • OBIECTIVELE PROIECTULUI:
 • Consilierea părinţilor cu privire la modalităţile optime de educaţie a copiilor şi de relaţionare cu aceştia;
 • Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afectivă;
 • Iniţierea unor acţiuni comune, prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane abilitate să desfăşoare un proces educaţional;
 • Găsirea unor soluţii comune în educaţie;
 • Studierea unor cărţi, documente, reviste de specialitate în vederea realizării unor dezbateri pe teme date;
 • Valorificarea unor experienţe personale;
 • Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui parteneriat
 • Încurajarea părinţilor în a face propuneri menite să aducă îmbunătăţiri actului educaţional.
 •  

PROVOCARE LA LECTURĂ! – emisiune săptămânală – Sălăjeanul TV

 • În cadrul acestei emisiuni sunt prezentate teme de mare interes pentru tineri și adulţi, făcându-se cunoscut şi fondul de carte al Bibliotecii Judeţene Sălaj, precum şi oportunităţile pe care lectura le poate oferi celor care se molipsesc de ea.

ȘCOALA BUNICILOR  

 • Proiect ce are ca scop principal implicarea persoanelor vârstnice în activități și schimb de idei cu tinerii; scrierea unor Povestiri Digitale (DIGITALES) din viața bunicilor, precum și editarea unei cărți cuprinzând cele mai inspirate modele de urmat și experiențe trăite. Colaborare cu Clubul Pensionarilor Zalău și Centrul Tinerețe fără bătrânețe Zalău. 

 

BIBLIOVOLUNTAR – existența pe lângă fiecare bibliotecă publică a unui grup de sprijin, alcătuit din voluntari

BIBLIOTECA DE LA SAT – înființarea filialelor bibliotecilor comunale în satele aparținătoare comunelor

BIBLIONET – LUMEA ÎN BIBLIOTECA MEA 

 • este un program de parteneriat intre IREX, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autorităţile locale si naţionale si bibliotecile din ţară
 • din numărul total de 61 de biblioteci publice (Biblioteca Județeană cu toate filialele acesteia,  3 biblioteci orășenești, 58 de biblioteci publice comunale) din judeţul Sălaj au fost elaborate formulare de aplicaţie pentru toate, iar în urma procesului de selecţie au fost desemnate câştigătoare şi au fost dotate cu echipamente moderne, cursuri gratuite pentru personalul bibliotecar, software etc. Județul SĂLAJ a fost primul județ din România care a încheiat procesul de modernizare a bibliotecilor publice (2012), fiind și singurul județ care a reușit această deosebită performanță.

Proiect de parteneriat cu Asociaţia Culturală Româno – Italiană Dialog

Scop: înfiinţarea primei biblioteci româneşti de la Udine, schimburi de experienţă cu bibliotecarii din judeţul Sălaj, lansări de carte la nivel naţional şi internaţional, expoziţii, serate culturale, activităţi culturale comune, evaluări şi cercetări în domeniul literaturii şi culturii române.

Proiect de parteneriat încheiat cu Asociaţia Prader Willi România

Scop: îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor cu dizabilităţi produse de boli genetice rare din comunitatea Zalău

Proiect de parteneriat cu Fundaţia Cartea Călătoare, Focşani

Scopul principal: implementarea standardului Daisy, standard internaţional de accesibilizare a informaţiei pentru persoanele cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire

Proiect de parteneriat cu Clubul Femina Maria al pensionarilor Sălaj

Scop: diversificarea ofertelor de programe cultural-instructive şi de relaxare pentru persoanele vârstnice

Proiect de parteneriat educaţional încheiat cu bibliotecile şcolare din municipiul Zalău: Biblioteca – o poartă spre cunoaştere

Scop: familiarizarea tinerilor cu marile valori ale culturii naţionale şi universale, precum şi cunoaşterea importantelor domenii de interes pentru dezvoltarea lor umană, socială şi profesională

Proiect de parteneriat cultural încheiat cu Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău

Scop: revigorarea mişcării teatrale de amatori din municipiu şi judeţ

Progetto Dacia

Scop: E-learning (cursuri pentru comunitatea sălăjeană cu adresabilitate şi tematică diversă, incluzând domenii de larg interes: agricultură, turism, comerţ, multimedia, cultură ş.a.)

Proiect OSIM  

Scop: informarea comunităţii sălăjene privind serviciile Oficiului Român pentru Invenţii şi Mărci

Proiect de parteneriat educaţional Să păşim în lumea cărţilor, încheiat cu Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu  

Scop: dezvoltarea dragostei pentru lectură la copii, prin activităţi atractive şi motivaţionale

Proiect educaţional Dor de Eminescu  

Scop: stimularea creativităţii prin transpunerea în artă a operei eminesciene; dezvoltarea limbajului

Proiect de parteneriat educaţional Citesc, deci exist, încheiat cu Şcoala Gimnazială Aghireş 

Scop: popularizarea experienţei pozitive din activitatea Bibliotecii Judeţene; diversificarea strategiilor managementului educaţional; creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin stimularea interesului elevilor faţă de lectură

 Parteneriat educaţional Călătorie în lumea cărţilor  

Scop: colaborare în vederea atragerii copiilor în lumea artei şi literaturii; descoperirea şi punerea în valoare a copiilor cu talent artistic

 Protocol de cooperare încheiat cu Agenţia Naţională Antidrog  

Scop: asigurarea cadrului legal de cooperare pentru diseminarea informaţiilor în rândul comunităţii sălăjene

 Proiect educativ în parteneriat, încheiat cu Liceul Pedagogic Gheorghe Şincai

Scopul: aprofundarea cunoştinţelor de biblioteconomie 

 Proiect de parteneriat educaţional – Cartea, comoară de înţelepciune, încheiat cu Liceul Sportiv “Avram Iancu” Zalău 

Scop: stimularea interesului elevilor pentru a citi independent

 Proiect educaţional – Să citim în mileniul III, încheiat cu Gradiniţa Ciumărna

Scop: conştientizarea elevilor asupra importanţei limbajului scris; sensibilizarea faţă de valoarea cărţii; cultivarea aptitudinii pentru citit şi scris

 Proiect educaţional – O carte cât un munte de bani!, încheiat cu Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău

Scop: promovarea dialogului şi a comunicării în rândul elevilor; atragerea elevilor spre activităţile extracurriculare; stimularea talentului artistic şi a imaginaţiei creatoare

 Proiect – FILMUL sau CARTEA?!,în parteneriat cu Colegiul Naţional Silvania

Scop: perfecţionarea activităţii bibliotecii, astfel încât aceasta să devină o sursă mai eficientă de instruire şi educare, o extensie a activităţii educative cu accent pe educaţia non-verbală; promovarea colecţiilor electronice ale bibliotecii

 Program educaţional – Prin lumea poveştilor, încheiat cu Gradiniţa cu program prelungit nr. 10, Zalău

Scop: stimularea interesului pentru lectură în perioada preşcolarităţii şi a şcolarităţii mici, în vederea atenuării unora dintre cauzele care pot genera eşecul şcolar

 Parteneriat educaţional, încheiat cu Grupul Şcolar Mihai Viteazul Zalău  

Scop: Iniţierea şi derularea unor acţiuni comune în vederea realizării activităţilor culturale de atracţie pentru liceeni

 Proiect de parteneriat – Călătorie în minunata lume a cărţilor, încheiat cu Şcoala Gimnazială Andrei Mureşanu Cehu Silvaniei

Scop: declanşarea, prin actul lecturii, a unui ritm de asocieri, a unui complex de procese psihologice; stimularea gândirii creatoare şi implicare activă în societate

 Proiect de parteneriat educaţional – Biblioteca, o poartă către studio, încheiat cu Grupul Şcolar Cserey-Goga Crasna

Scop: dezvoltarea atitudinilor pozitive, a aptitudinilor şi preocupărilor deosebite în domenii precum: artă, literatură, ştiinţe exacte, tehnică etc.; stimularea dorinţei de a obţine informaţii pentru a răspunde activ la provocările intelectuale curente

 Proiect educaţional – Descoperă bucuria lecturii!, încheiat cu Colegiul Tehnic A.P.I.

Scopul: stimularea interesului pentru lectură prin prezentarea unor ecranizări ale operelor studiate; organizarea unor programe educative în afara spaţiului bibliotecii

 Proiect de parteneriat – Cartea, cel mai bun prieten!, încheiat cu Şcoala Simion Bărnuţiu Zalău

Scop: educarea copiilor în spiritul dragostei pentru carte şi cunoaştere

 Convenţie de parteneriat, încheiată cu Colegiul Naţional Silvania Zalău

Scop: colaborarea bibliotecii cu profesorii şi elevii liceului în diverse activităţi cultural-educative şi recreative

 Proiect – Activitate în cooperare – Cartea şi prietenii ei, încheiat cu Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu şi Şcoala Gimnazială Iuliu Maniu

Scop: sporirea încrederii în actul lecturii; dezvoltarea pasiunii pentru citit; îndrumare în noianul de opere în vederea formării şi dezvoltării intelectuale a copiilor 

 Proiect educaţional bilingv român – englez FAIRY TALES În lumea basmelor, încheiat cu Biblioteca Comunală Bănişor şi Şcoala Gimnazială Peceiu

Scop: formarea unui grup partenerial care să promoveze valori comune: elevi, profesori, bibliotecă; promovarea spiritului de competiţie 

 Proiect de parteneriat educaţional Lectura – cea mai bună învăţătură, încheiat cu Liceul de Artă „Ioan Sima”

Scop: dezvoltarea interesului pentru lectură, familiarizarea elevilor cu marile valori ale culturii şi ştiinţei universale 

 Protocol de colaborare Cartea, prietena mea, încheiat cu Grădiniţa cu program prelungit nr. 2, Zalău

Scop: aducerea în atenţia copiilor preşcolari a lumii fascinante a cărţilor cultivarea interesului şi atitudinii pozitive faţă de rolul şi locul bibliotecii în universul uman 

 Parteneriat educaţional Cartea – cel mai apropiat prieten, încheiat cu Grădiniţa nr. 4, Zalău

Scop: cultivarea dragostei pentru citit; atragerea copiilor în lumea literaturii, descoperirea tainelor din cărţi 

 Proiect de parteneriat Cartea – comoara existenţei, încheiat cu Şc. Gimnazială “Iuliu Maniu”, Zalău

Scop: stimularea imaginaţiei creative; formarea deprinderii de a gândi şi a se exprima realizând conexiuni interdisciplinare 

 Proiect de parteneriat Vrem să fim artişti; încheiat cu Liceul de Artă “Ioan Sima”, Zalău

Scop: atragerea copiilor cu aptitudini artistice spre acest gen de activităţi; dezvoltarea şi valorificarea aptitudinilor scenice ale elevilor în activităţi de natură artistică

  Proiect de parteneriat încheiat cu Centrul Român Cultural “Ioan Gură de Aur”, OSTIGLIA, ITALIA

 Scop: înfiinţarea unei biblioteci româneşti, schimb cultural româno-italian

  Proiect de parteneriat încheiat cu Biblioteca CIVICA MESTRE – VENEŢIA, ITALIA

Scop: transfer şi donaţii de carte românească pentru românii stabiliţi în Italia; activităţi culturale organizate în parteneriat 

Proiecte încheiate

 

TINERII GÂNDESC CREATIV (2020) 

Proiect finanţat de Direcția Județeană de Sport și Tineret Sălaj, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj

Scopul proiectului este susţinerea educaţiei și creativității pentru dezvoltarea și controlul emoțiilor, de valorificare a artei și a valorilor patrimoniului cultural prin organizarea unor activităţi specifice care să informeze și educe tinerii din municipiul Zalău.

Obiectivele proiectului:

Dezvoltarea și stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic, prin organizarea a 2 ateliere de creație, cu participarea unor profesori de la Liceul de Artă din municipiul Zalău

Creșterea nivelului de cunoștințe, a diversității culturale și a accesului la cultură și artă, prin organizarea a 2 sesiuni informative

În cadrul proiectului am organizat online 2 sesiuni de informare-educare și 2 ateliere interactive, de creație artistică, folosind diferite tehnici noi, din artă, fiind ajutați de profesori specializați din cadrul Liceului de Artă Zalău.

În cadrul sesiunilor informative tinerii au aflat mai multe informații despre cum poate modela arta procesele cognitive ale lor, cum îmbunătățește arta rata de succes profesional indiferent de domeniul de activitate.

SĂ NE PĂSTRĂM TRADIȚIILE (2019) 

Finanțator: Direcția Județeană de Sport și Tineret Sălaj

Prin implementarea acestui proiect am reușit să transmitem sentimentele legate de tradițiile locale unui grup de elevi de la Școala „Simion Bărnuțiu” Zalău, impreună cu cadrele didactice.

În cadrul proiectului am organizat 2 sesiuni de informare-educare pe teme de etnografie/etnologie. Deoarece în județul Cluj există Muzeul Etnografic al Tansilvaniei și Parcul Etnografic Național, în care sunt expuse în aer liber mai multe lucrări și case tradiționale, am pus în practică temele dezbătute împreună cu tinerii să am vizitat Muzeul, în cadrul unei excursii de o zi.

ATELIERUL DE FĂURIT IDEI (2019) 

Finanțator: Primăria și Consiliul Local al Municipiului Zalău

Proiect cultural care are ca scop susţinerea educaţiei, dezvoltarea personală și profesională, a creativităţii copiilor din municipiul Zalău prin organizarea activităţilor în cadrul vacanţei de vară, care să promoveze pregătirea şi învăţarea nonformală prin artă, cultură, ştiinţă, etc. Se va pune un accent deosebit în acest an pe activitățile dedicate Anului Cărții. Va oferi categoriilor implicate un alt mod de a-şi petrece vacanţa, având posibilitatea de a participa la adevărate lecţii de lectură, pictură, informare, educare, comunicare, istorie, joc, vizionări de filme artistice şi documentare pentru copii, cursuri IT în prezenţa bibliotecarilor și a trainerilor cu experienţă. Un accent deosebit se va pune pe activitatea de promovare a lecturii, prin activitățile de lectură.

SĂ NE CUNOAȘTEM EROII (2018) 

Finanțator: Direcția Județeană de Sport și Tineret Sălaj,

În anul dedicat Centenarului Marii Uniri, cel mai important sentiment care trebuie transmis și cultivat la tineri este patriotismul, aprecierea și respectul pentru valorile neamului românesc. În acest an, am observat că există o mai mare sensibilitate și atenție pentru sentimentele patriotice, iar rolul nostru este să venim în întâmpinarea și dezvoltarea acestora.

Scopul proiectului este susţinerea educaţiei pentru dezvoltarea sentimentului patriotic, a valorilor morale (comunicare, colaborare, toleranță, unitate) prin organizarea unor activităţi specifice care să informeze și educe 30 de tineri din municipiul Zalău.

În cadrul proiectului am organizat 2 sesiuni de informare-educare pe teme istorice. Deoarece marele om politic sălăjean Iuliu Maniu și-a găsit tragicul sfârșit în Închisoarea de la Sighet am pus în practică temele dezbătute împreună cu tinerii și am vizitat Memorialul de la Sighet.

ARBORELE CU 100 DE IDEI (2018) 

Proiect finanţat din bugetul Consiliului Municipal Zalău, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj.

Este un proiect cultural care are ca scop susţinerea educaţiei, dezvoltarea personală și profesională, a creativităţii copiilor din municipiul Zalău prin organizarea activităţilor în cadrul vacanţei de vară, care să promoveze pregătirea şi învăţarea nonformală prin artă, cultură, ştiinţă, etc. Se va pune un accent deosebit în acest an pe activitățile dedicate Centenarului Marii Uniri. Atelierele de creaţie, cursurile de dezvoltare personală și profesională ce vor fi organizate vor ajuta copiii să-şi descopere talentele, aptitudinile, să se cunoască mai bine, să comunice cu cei

SĂNĂTATE ȘI MIȘCARE ÎN VACANȚĂ!

 • Proiect finanţat de Direcția Județeană de Sport și Tineret Sălaj, iniţiat de Asociaţia “Prietenii Bibliotecii”, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj.
 • Perioada de desfăşurare: 24.07 – 15.09.2017
 • Scopul proiectului este susţinerea educaţiei pentru sănătate, a dezvoltării personale a tinerilor din municipiul Zalău prin organizarea unor activităţi specifice care să informeze și educe minim 15 tineri privind nevoia de sănătate, evitarea exceselor alimentare, precum și folosirea unor metode de a-și menține sănătatea la nivel optim.

Tinerii vor fi selectaţi dintre cei mai fideli utilizatori ai Bibliotecii Județene, fără discriminare de sex, rasă sau etnie. Se va pune accent pe tinerii vulnerabili la aceste probleme și care au probleme de sănătate (obezi, cu diabet, etc)

Aceștia vor fi instruiți cum să folosească alimentația în beneficiul lor, cum să facă o selecție a produselor alimentare și ce înseamnă o dietă alimentară.

 • Tinerii vor fi implicați în 3 activități, organizate în Biblioteca Județeană, în perioada vacanței de vară, și anume:
 • realizarea a minim 2 sesiuni de informare cu câte 15 tineri asupra problemelor menționate mai sus, unde vor fi invitați nutriționiști din Zalău, cu prezentarea unor studii de caz, etc
 • organizarea a minim 2 reprezentații (mișcare în aer liber, exerciții și sport), la care vor participa minim 30 de tineri, cu specialiști în domeniu, în parcul din fața Bibliotecii Județene
 • excursie documentară cu min 40 de persoane, la ferma privată, ecologică din Bădăcin
 • Obiectivele proiectului:
 • Oferirea unei variante atrăgătoare și sănătoase pentru desfăşurarea timpului liber în cadrul vacanţei de vară, prin participarea la activităţile organizate în bibliotecă
 • Dezvoltarea de noi competenţe în rândul a minim 15 tineri, prin implicarea în sesiuni edu-cative-informative privind sănătatea personală
 • Creşterea ofertei de relaxare în municipiul Zalău, prin posibilitatea participării comunităţii la activităţile propuse: ore de sport și mișcare în aer liber organizate în parc, petreceri cu degustare de alimente sănătoase, concurs

Creșterea importanței asupra alimentelor ecologice și promovarea acestora prin vizitarea unei ferme din județul nostru. 

ZALĂUL PRIN OCHII TĂI!

 • Proiect finanţat din bugetul Consiliului Municipal Zalău, iniţiat de Asociaţia “Prietenii Bibliotecii”, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj.
 • Perioada de desfăşurare: 15.06 – 15.09.2017

Scopul proiectului:

 • Promovarea orașului Zalău și a județului Sălaj, susţinerea educaţiei, dezvoltării personale și profesionale, a creativităţii copiilor și tinerilor din municipiul Zalău prin organizarea activităţilor în cadrul vacanţei de vară, care să promoveze pregătirea şi învăţarea nonformală prin cultură, ştiinţă, fotografie și artă, activități care vor fi desfășurate în spațiile Bibliotecii Județene Sălaj și în spațiile neconvenționale (parcuri, Platoul Central, cluburi,…) Se va pune un accent deosebit pe activitatea de evidențiere a tradițiilor locale și promovare a municipiului Zalău.

Obiectivele proiectului:

 • Dezvoltarea de noi abilități în rândul copiilor și a adolescenților în arta fotografiei și promovarea tradițiilor locale și a municipiului Zalău
 • Dezvoltarea de noi competenţe în rândul copiilor şi tinerilor, prin implicarea în activităţile de lectură, pictură, etc în cadrul vacanţei de vară
 • Facilitarea şi îndrumarea spre cultură prin lectură, pictură, desen, teatru, jocuri
 • Dezvoltarea de noi abilități de dezvoltare personală și profesională, prin participarea publicului țintă la cursuri IT, comunicare, bune maniere, etc
 • Creşterea ofertei culturale în municipiul Zalău, prin posibilitatea participării comunităţii la activităţile propuse: ore de lectură în aer liber, jocuri în parc, etc
 • Realizarea unor expoziţii speciale pentru Zilele Municipiului Zalău şi Festivalului Roman cu fotografiile efectuate de copii pentru promovarea orașului.
 • Oferirea unei variante atrăgătoare pentru petrecerea timpului liber în cadrul vacanţei de vară, prin participarea la activităţile organizate în bibliotecă.

Proiectul se adresează tuturor copiilor (7 – 15 ani) din municipiul Zalău, fără discriminare, utilizatori sau potenţiali utilizatori ai bibliotecii, care doresc să participe la activităţile desfăşurate în vacanţa de vară, precum şi celor care se vor găsi în vacanţă în oraşul nostru.

ZALĂUL este de… IMPACT!

Conferinţă: Atracţie prin inovaţie, cu participare naţională – Servicii inovative în bibliotecile publice din România

 • Proiect finanțat nerambursabil din bugetul Consiliului Municipal Zalău / 2016
 • Perioada de desfășurare: 1 iulie – 30 noiembrie 2016
 • Scopul proiectului: organizarea unei Conferinţe Naţionale cu participarea GRUPULUI IMPACT şi a celor mai inovativi bibliotecari – specialişti din România
 • Obiectivele proiectului:
 • Împărtăşirea celor mai atractive şi inedite servicii de bibliotecă, la Zalău
 • Atragerea publicului zălăuan spre activităţi inedite
 • Implicarea tinerilor în elaborarea programelor educativ-formative
 • Promovarea în licee a gamei de servicii moderne de bibliotecă
 • Promovarea Municipiului Zalău pe plan naţional

ZALĂUL la zi cu… INFORMAȚIA!

 • Proiect finanțat nerambursabil din bugetul Consiliului Municipal Zalău / 2016

Cofinanțare asigurată de Consiliul Județean Sălaj, cap. Investiții

 • Perioada de desfășurare: 1.06 – 31.10.2016
 • Scopul: iniţierea şi dezvoltarea unui serviciu de informare publică permanentă.
 • Obiective:
 • Obiectiv 1 – Crearea unui nou serviciu de bibliotecă – Punerea în atenţia publicului a informaţiilor importante pentru municipiu;
 • Obiectiv 2 – Educarea comunităţii în domenii de interes: sănătate, legislaţie, cultură, petrecerea timpului liber;
 • Obiectiv 3 – creşterea nivelului de civilizaţie prin oferirea unor modele comportamentale;
 • Obiectiv 4 – O mai bună colaborare între membri comunităţii prin participarea la dezbateri publice;
 • Obiectiv 5 – Promovarea Municipiului Zalău prin afişarea zilnică a evenimentelor şi informaţiilor importante, în zona centrală a oraşului, dar şi prin marşuri stradale.

BiblioAVENTURA CUNOAŞTERII

 • Proiect finanţat din bugetul Consiliului Municipal Zalău, iniţiat de Asociaţia “Prietenii Bibliotecii”, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj.
 • Perioada de desfăşurare: 1.06.2016 – 30.10.2016
 • Scopul proiectului – Susţinerea educaţiei, dezvoltării personale și profesionale, a creativităţii copiilor și tinerilor din municipiul Zalău prin organizarea activităţilor în cadrul vacanţei de vară, care să promoveze pregătirea şi învăţarea nonformală prin cultură, ştiinţă şi artă, activități care vor fi desfășurate în spațiile Bibliotecii Județene Sălaj și în spațiile neconvenționale (parc, grădină, Platoul Central, cluburi,… )
 • Obiectivele proiectului:
 • Dezvoltarea de noi competenţe în rândul copiilor şi tinerilor, prin implicarea în activităţile de teatru, lectură, pictură, în cadrul vacanţei de vară
 • Facilitarea şi îndrumarea spre cultură prin lectură, pictură, desen, teatru, jocuri
 • Dezvoltarea de noi abilități de dezvoltare personal și profesională, prin participarea publicului țintă la cursuri IT, comunicare, bune maniere, Susținerea unui discurs, etc
 • Creşterea ofertei culturale în municipiul Zalău, prin posibilitatea participării comunităţii la activităţile propuse: repetiţie cu public, ore de lectură în aer liber, jocuri în parc, etc
 • Realizarea unor expoziţii speciale pentru Zilele Municipiului Zalău şi Festivalului Roman.
 • Oferirea unei variante atrăgătoare pentru desfăşurarea timpului liber în cadrul vacanţei de vară, prin participarea la activităţile organizate în bibliotecă.
 • Proiectul se adresează tuturor copiilor (7 – 15 ani) din municipiul Zalău, fără discriminare, utilizatori sau potenţiali utilizatori ai bibliotecii, care doresc să participe la activităţile desfăşurate în vacanţa de vară, precum şi celor care se vor găsi în vacanţă în oraşul nostru.

STAŢIA CARTE – ZALĂU CENTRU!

 • Proiect finanţat din bugetul Consiliului Municipal Zalău
 • Perioada de desfăşurare: 1.06.2015 – 31.10.2015
 • Scopul Proiectului – Promovarea ofertei de servicii şi activităţi informaţionale, cultural-educative, recreative, de dezvoltare personală şi profesională pentru comunitatea municipiului Zalău pe care Biblioteca Judeţeană o va pune la dispoziţia publicului, după reorganizarea spaţiilor în Clădirea Transilvania; promovarea municipiului Zalău, prin activităţile Bibliotecii
 • Obiectivele proiectului:
 • Facilitarea şi îndrumarea populaţiei din municipiul Zalău spre cultură, prin lectură şi noile posibilităţi oferite în spaţiile din zona centrală.
 • Dezvoltarea de noi competenţe în rândul tinerilor (în special), prin realizarea unui spaţiu dedicat acestora.
 • Creşterea ofertei culturale în municipiul Zalău, prin posibilitatea participării tuturor categoriilor de public la întreaga gamă de activităţi şi evenimente cultural-educative şi recreative, în aceeaşi arie locaţională.
 • Socializare și comunicare între generaţii în spaţiile centrale ale bibliotecii.
 • Promovarea Municipiului Zalău prin evenimente culturale permanentizate, organizate de bibliotecă în Clădirea Transilvania.
 • Proiectul se adresează comunităţii municipiului Zalău, fără limită de vârstă

GRĂDINA CUNOAŞTERII

 • Proiect finanţat din bugetul Consiliului Municipal Zalău, iniţiat de Asociaţia “Prietenii Bibliotecii”, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj.
 • Perioada de desfăşurare: 1.06.2015 – 30.09.2015
 • Scopul proiectului – Susţinerea educaţiei, dezvoltării creativităţii copiilor din municipiul Zalău prin organizarea activităţilor în cadrul vacanţei de vară, care să promoveze pregătirea şi învăţarea nonformală prin cultură, ştiinţă şi artă.
 • Obiectivele proiectului:
 • Dezvoltarea de noi competenţe în rândul copiilor şi tinerilor, prin implicarea în activităţile de teatru, lectură, pictură, în cadrul vacanţei de vară
 • Facilitarea şi îndrumarea spre cultură prin lectură, pictură, desen, teatru, jocuri
 • Creşterea ofertei culturale în municipiul Zalău, prin posibilitatea participării comunităţii la activităţile propuse: repetiţie cu public, ore de lectură în aer liber, jocuri în parc, etc
 • Realizarea unor expoziţii speciale pentru Zilele Municipiului Zalău şi Festivalului Roman.
 • Oferirea unei variante atrăgătoare pentru desfăşurarea timpului liber în cadrul vacanţei de vară, prin participarea la activităţile organizate în bibliotecă
 • Proiectul se adresează tuturor copiilor (7 – 15 ani) din municipiul Zalău, fără discriminare, utilizatori sau potenţiali utilizatori ai bibliotecii, care doresc să participe la activităţile desfăşurate în vacanţa de vară, precum şi celor care se vor găsi în vacanţă în oraşul nostru.

BIBLIOVACANŢA

1 iulie – 31 septembrie 2014

 • Biblioteca Sălaj este pe lista câştigătorilor Programului de granturi de carte: BOOKS 4 YOUTH, în cadrul căruia am beneficiat de 2.000 de volume de carte – autori clasici ai literaturii române. fundatiamereuaproape.ro/lista-beneficiarilor-programului-de-granturi-de-carte-books-4-youth/
 • Obiectivul general al proiectului: Susţinerea educaţiei, dezvoltarea creativităţii copiilor şi tinerilor din municipiul Zalău prin organizarea activităţilor în cadrul vacanţei de vară, care să promoveze pregătirea şi învăţarea nonformală prin cultură, ştiinţă şi artă.
 • Proiectul s-a adresat tuturor copiilor (8 – 14 ani) şi tinerilor (15 – 24 ani) din municipiul Zalău, fără discriminare, utilizatori sau potenţiali utilizatori ai bibliotecii, care au participat la activităţile desfăşurate în vacanţa de vară.

PROIECT NOU pentru Bibliotecile sălăjene din mediul rural (2014)

 • Biblioteca Judeţeană Sălaj a fost selectată de către echipa BIBLIONET, ca urmare a rezultatelor deosebite în cadrul programului de modernizare a bibliotecilor publice, să coordoneze la nivel judeţean proiectul de Educaţie IT organizat în parteneriat cu ECDL România şi dedicat cetăţenilor din mediul rural, utilizatori ai bibliotecilor publice.
 • În acest program, împreună cu judeţul Sălaj vor mai participa bibliotecile din: Alba, Prahova, Olt şi Suceava.
 • În fiecare din judeţele amintite au fost certificaţi gratuit “Equal Skills” (o certificare standard ECDL, recunoscută internaţional, pentru nivel de bază de cunoştinţe IT), un număr de 20 de cetăţeni, prin intermediul a 5 biblioteci rurale. În acest scop, a fost desemnat câte un coordonator judeţean care a facilitat, cu sprijinul reprezentanţilor ECDL România şi ai Biblionet, pregătirea a 5 bibliotecari din mediul rural, bibliotecari care, la rândul lor, vor oferi suport pentru instruirea şi certificarea unui număr de 4 utilizatori din fiecare bibliotecă rurală implicată.
 • Biblioteca Judeţeană a propus, după o selecţie prealabilă, bibliotecile publice din: BĂNIŞOR, CHIEŞD, VÎRŞOLŢ, MIRŞID, DOBRIN.
 • ECDL EqualSkills se adresează începătorilor, celor care se tem sau care se simt depăşiţi de noile tehnologii şi nu presupune susţinerea unui examen pentru obţinerea certificării, ci parcurgerea unui suport de curs standard (Caiet ECDL Equalskills) alături de un trainer/ instructor. A fost gândit ca un program flexibil de învăţare care să ofere cea mai completă introducere în lumea calculatoarelor, conferind abilităţile de bază în utilizarae calculatorului, fiind destinat celor care au folosit mai puţin sau deloc computerul.
 • După încheierea programului de instruire a trainerilor se va începe efectiv lucrul cu beneficiarii finali ai proiectului: bibliotecarii deja instruiţi vor preda mai departe ECDL EqualSkills, un program de training şi certificare la nivel elementar pentru utilizarea computerului, către orice fel de persoană interesată (copii, tineri, adulţi, persoane în vârstă) – 4 persoane în fiecare bibliotecă rurală.
 • Programul s-a finalizat cu obţinerea de către candidaţi a unei certificări ECDL EqualSkills, recunoscută la nivel internaţional (100 de persoane din 5 judeţe). De asemenea, la finalul programului, atât coordonatorii judeţeni cât şi bibliotecarii locali implicaţi, vor primi o diplomă de trainer în cadrul programului, urmând de asemenea ca bibliotecile implicate să continue discuţiile cu reprezentaţii ECDL pentru o potenţială acreditare a bibliotecilor în calitate de centre de testare ECDL.

ARMONIE ÎN CULORI. EDUCAŢIE ARTISTICĂ LA ORICE VÂRSTĂ (2014)

 • Proiect finanţat din bugetul Consiliului Municipal Zalău, iniţiat de Asociaţia Prietenii Bibliotecii, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj.
 • Scopul proiectului: descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor creative în rândul a trei categorii de vârstă şi promovarea imaginii municipiului Zalău prin expoziţii de artă plastică.
 • Proiectul îşi propune să ofere celor mai talentaţi copii, tineri, vârstnici testaţi şi selectaţi în cadrul activităţilor organizate anterior de Bibliotecă şi să le ofere şansa de a fi instruiţi de artişti plastici consacraţi din municipiul Zalău, spre a-şi pune în valoare talentul şi a oferi comunităţii zălăuane posibilitatea de a admira expoziţii realizate din cele mai frumoase creaţii.

TEATROTECA PENTRU TOŢI (2014)

 • Proiectul este finanţat din bugetul Consiliului Municipal Zalău.
 • Scopul poriectului: dezvoltarea şi dotarea unui spaţiu special pentru teatru – lectură. Susţinere financiară pentru continuarea organizării unor spectacole de teatru destinate comunităţii municipiului Zalău şi motivarea actorilor amatori.
 • Proiectul are stabilite ca principale idei: crearea unui spaţiu special pentru organizarea activităţilor de teatru-lectură, descoperirea şi dezvoltarea talentelor actoriceşti în rândul publicului din municipiul Zalău, precum şi comunicarea şi schimbul de experienţă între generaţii. Are adresabilitate spre 3 categorii de vârstă, fiecare având roluri bine stabilite: copii, tineri, vârstnici. Copiii vor fi atraşi spre teatru de păpuşi, tinerii vor fi provocaţi şi pregătiţi pentru organizarea şi punerea în scenă a unei piese romane, iar vârstnicii vor fi implicaţi în cadrul activităţilor de teatru-lectură, vor ajuta copiii să interpreteze anumite roluri, ajutându-i la exerciţii de dicţie,pronunţie, joc de scenă, fiind, la rândul lor ajutaţi să se simtă importanţi, înlăturând sentimentul de singurătate sau izolare.

TEATRUL EDUCĂ SPIRITUL (2013)

 • Proiect finanțat de Primăria și Consiliul Local Zalău. Scopul declarat al acestui proiect fiind promovarea Festivalului Zilele Romane și prezentarea unor spectacole de teatru cu această ocazie.

MICII MEȘTEȘUGARI

De la tradițional la contemporan (2013)

 • Proiect finanțat de Primăria și Consiliul Local Zalău. Scopul acestul proiect a fost educarea copiilor pentru respect și dragoste de tradiții, prin participarea la ateliere de creație, sub îndrumarea artiștilor populari locali. Lucrările realizate au fost expuse în cadrul Zilelor Zalăului 2013. Colaborare cu școli din municipilul Zalău. Proiectul a fost derulat de Asociația ” PRIETENII BIBLIOTECII” în parteneriat cu Biblioteca Județeană.

ȘCOALA BUNICILOR (2013)

 • Proiect ce a avut ca scop principal implicarea persoanelor vârstnice în activități și schimb de idei cu tinerii; scrierea unor Povestiri Digitale (DIGITALES) din viața bunicilor, precum și editarea unei cărți cuprinzând cele mai inspirate modele de urmat și experiențe trăite. Colaborare cu Clubul Pensionarilor Zalău și Centrul ” Tinerețe fără bătrânețe” Zalău.

BiblioVoluntar (2012 – 2013)

 • finanţare obţinută din partea IREX prin concursul “Idei de 15000+ lei” prin care s-a creat un serviciu nou de bibliotecă, ce vine în întâmpinarea nevoilor comunităţii de a apela la biblioteci pentru a fi ajutaţi să rezolve anumite probleme personale, sociale şi de a motiva tinerii să se implice în activităţile comunităţii, dezvoltându-le sentimentul de apartenenţă precum şi dorinţa de a fi utili. În fiecare bibliotecă implicată în proiect (Biblioteca Judeţeană Sălaj, Biblioteca Orăşenească Cehu Silvaniei,  Biblioteca Orăşenească Şimleu Silvaniei,  Biblioteca Publică Ileanda,  Biblioteca Publică Sărmăşag ) s-a creat câte un grup de voluntari activi, la care bibliotecarul poate apela la solicitările primite din partea membrilor comunităţii, sau organizează împreună activităţi diverse pentru informarea, educarea, culturalizarea comunităţii.

Tot prin acest proiect au fost achiziţionate câte un aparat foto pentru fiecare bibliotecă participantă şi o licenţă de Adobe Photshop pentru Biblioteca Judeţeană.

Materiale despre voluntariat

BIBLIOTECA DE LA SAT (2012 – 2013)

 • înființarea filialelor bibliotecilor comunale în satele aparținătoare comunelor

BIBLIONET- LUMEA ÎN BIBLIOTECA MEA (2009 – 2014)

 • este un program de parteneriat intre IREX, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autorităţile locale si naţionale si bibliotecile din ţară din numărul total de 61 de biblioteci publice (Biblioteca Județeană cu toate filialele acesteia, 3 biblioteci orășenești, 58 de biblioteci publice comunale) din judeţul Sălaj au fost elaborate formulare de aplicaţie pentru toate, iar în urma procesului de selecţie au fost desemnate câştigătoare şi au fost dotate cu echipamente moderne, cursuri gratuite pentru personalul bibliotecar, software etc. Județul SĂLAJ a fost primul județ din România care a încheiat procesul de modernizare a bibliotecilor publice ( 2012), fiind și singurul județ care a reușit această deosebită performanță.

programul – pilot GLOBAL LIBRARIES (2009)

 • proiect pilot, finanţat de Fundaţia Bill şi Melinda Gates (30 330 $), prin care s-au deschis 4 centre INTERNET cu acces gratuit pentru întreaga comunitate la: Biblioteca Judeţeană Sălaj (2), Biblioteca Orăşenească Cehu Silvaniei (1) şi Biblioteca Comunală Bobota

Biblioteca pentru toţi (2008)

 • finanţare obţinută din partea IREX, prin Concursul de Participare Comunitară (5 500 Lei), prin care Biblioteca Spitalului Judeţean a fost dotată cu două calculatoare legate la internet. La aceste calculatoare au acces gratuit angajaţii spitalului, pacienţii şi utilizatorii Bibliotecii Judeţene care locuiesc în apropierea spitalului.

Campanie antiviolenţă (2006)

 • finanţare obţinută din partea Corpului Păcii SUA, prin Comitetul Gender and Development (1 013$), prin care s-au desfăşurat diferite activităţi de informare a populaţiei despre violenţa domestică.

“Training for librarians II” (2005)

 • finanţare obţinută din partea Fundaţiei Jacksonville Community, SUA (4 020 $), prin care, în prima etapă, bibliotecari ai Bibliotecii Judeţene Sălaj, alături de bibliotecarii şcolari din oraş şi bibliotecari din bibliotecile orăşeneşti au desfăşurat, pe o perioadă de 2 luni, cursuri de instruire profesională, fiind invitaţi specialişti în biblioteconomie şi ştiinţa informării, din cadrul unor biblioteci universitare şi publice din ţară. În cea de-a doua etapă a acestui proiect, bibliotecari din Biblioteca Judeţeană “I.S. Bădescu” Sălaj au continuat aceste instruiri în cadrul bibliotecilor comunale din judeţul Sălaj, pe centre metodice. Proiectul s-a finalizat cu o excursie documentară, cu vizitarea unor biblioteci publice din ţară: Braşov, Brăila, Piteşti. Tot prin acest proiect au fost achiziţionate o serie de documente de specialitate în biblioteconomie, atât pentru Biblioteca Judeţeană, cât şi pentru bibliotecile orăşeneşti din judeţ.

“Sistem informatic destinat bibliotecilor” (2004 – 2006)

 • proiect pilot – finanţat de USAID (US Agency for International Development) şi AED (Academy for Educational Development), SUA (34 920 $), prin care se realizează Catalogul Colectiv Naţional. Acesta va fi un punct unic de acces la informaţia bibliografică naţională deţinută de partenerii angajaţi în proiect, respectiv Biblioteca Judeţeană Sălaj, Biblioteca Judeţeană Brăila şi Biblioteca Naţională a României. Tot prin acest proiect, s-au achiziţionat echipamente prin care publicaţiile de tip carte au fost barcodate, iar operaţiunile de împrumut ale cărţilor şi de înscriere a cititorilor se vor efectua automatizat. Cu ajutorul unui scanner special, publicaţiile periodice tipărite înainte de 1989, vor fi digitizate, fiind accesibile utilizatorilor în bibliotecă, pe suport magnetic, prin sistemul digital de bibliotecă TinREAD. Tot prin această finanţare, Bibliotecile Orăşeneşti din Jibou şi Şimleu Silvaniei, au beneficiat de un calculator şi o imprimantă şi acces gratuit la Internet pe o perioadă de un an. Prin acest proiect Biblioteca Judeţeană, alături de celelalte două biblioteci partenere în proiect devin iniţiatorii Catalogului Colectiv Naţional, idee care persista de ani de zile şi care a devenit o realitate prin acest proiect.

“Dicţionarul personalităţilor sălăjene” (2004)

 • finanţare obţinută din partea Organizaţiei Corpul Păcii, SUA (2 958 $), prin care au fost tipărite dicţionarul personalităţilor sălăjene: “Oameni de seamă ai Sălajului”, vol. I, literele A – K, Ghidul Bibliotecii Judeţene Sălaj şi pliante informative despre reţeaua bibliotecilor publice din judeţul Sălaj. Prin acest proiect a fost posibilă publicarea unui material valoros atât pentru bibliotecă, cât şi pentru comunitatea locală, dat fiind munca de ani de zile a bibliografilor de a valorifica datele biobibliografice ale personalităţilor sălăjene. Ghidul bibliotecii este primul material promoţional de această anvergură tipărit de bibliotecă, iar pliantele informative despre bibliotecile comunale vor face cunoscută activitatea acestor biblioteci.

“Training for librarians I” (2004)

 • finanţare obţinută din partea Fundaţiei Jacksonville Community, SUA (4 200 $), prin care 3 bibliotecari ai Bibliotecii Judeţene Sălaj au desfăşurat, pe o perioadă de 2 săptămâni, un schimb de experienţă în bibliotecile din Washington DC. S-au vizitat biblioteci comunale, Biblioteca Congresului American, un laborator de limbi străine şi biblioteca unui liceu, o bibliotecă judeţeană, o filială a acestei biblioteci şi o bibliotecă a unui colegiu universitar. Experienţa a fost benefică, cunoscând astfel multe lucruri legate de sistemul american al bibliotecilor, indiferent că au fost biblioteci şcolare sau publice. Punctul culminant al întâlnirii l-a constituit schimbul de experienţă şi discuţiile cu reprezentanţi ai unei organizaţii omoloage din SUA (Friends of the Library).

“Cunoaşte-ti drepturile” (2004)

 • finanţare obţinută din partea OHCHR, Geneva (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) (4 980 $), prin care s-a continuat proiectul finanţat de Ambasada SUA, organizându-se încă o serie de 6 seminarii pe aceleaşi teme, s-a dezvoltat Centrul de Informare pentru Democraţie şi Drepturile Omului, completându-se cu noi materiale informative, s-a plătit taxa pentru Internet pe o perioadă de un an şi s-au achiziţionat un videoproiector şi un ecran, care ne-au ajutat în susţinerea seminariilor.

“Democraţie şi drepturile omului” (2003 – 2004)

 • finanţare obţinută din partea Ambasadei SUA (5 074 $). Proiectul s-a desfăşurat în cinci etape. Prima etapa a fost aceea a organizării unei serii de 6 seminarii pe tema drepturilor omului, având invitaţi din diferite organizaţii nonguvernamentale din ţară sau instituţii publice şi guvernamentale. În următoarele etape s-a înfiinţat Centrul de Informare pentru Democraţie şi Drepturile Omului (CIDDO), ce oferă posibilitatea consultării de documente pe această temă în cadrul Secţiei împrumut pentru adulţi şi s-au înfiinţat în fiecare liceu din Zalău, Cluburi de Democraţie şi Drepturile Omului, în scopul diseminării informaţiilor, folosindu-ne de un televizor şi un video. Pe data de 10 decembrie 2003, în cadrul Sălii de lectură, s-au organizat mai multe manifestări dedicate Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului. S-a organizat un concurs de creaţie artistică: desene şi eseuri literare, câştigătorii fiind desemnaţi de către voluntarii Corpului Păcii şi un reprezentant al Ambasadei SUA în România. Proiectul s-a încheiat cu o excursie documentară în Bucureşti, având ca scop vizitarea instituţiilor publice şi de guvernământ ale României şi alte instituţii de cultură: Casa Poporului, Guvernul, Palatul Cotroceni, Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti şi muzee.

Centrul Educaţional al Secţiei împrumut pentru adulţi (2003)

 • finanţare obţinută din partea Fundaţiei Humana, SUA (3 330 $), prin care s-au achiziţionat 2 calculatoare, care au fost conectate la Internet şi numeroase cărţi şi materiale pe teme de sănătate şi medicină. Astfel s-a îmbunătăţit fondul Secţiei împrumut pentru adulţi cu materiale informative şi s-a extins sala de Internet cu încă două calculatoare.

Centrul Educaţional pentru copii şi tineri (2003)

 • finanţare obţinută din partea Fundaţiei Jacksonville Community, SUA (3 000 $), prin care s-au achiziţionat 3 calculatoare Pentium 3, care au fost conectate la Internet, o imprimantă şi s-a îmbogăţit fondul bibliotecii prin achiziţia a numeroase materiale de referinţă pe suport magnetic: CD-uri şi casete video. Prin acest proiect, Secţia pentru copii a devenit punctul de atracţie al elevilor din şcolile generale din Zalău.

Sala Internet a Bibliotecii Judeţene (2002)

 • finanţare obţinută din partea Fundaţiei America Online, SUA (8 729 $), prin care s-au achiziţionat 4 calculatoare Pentium 4, o imprimantă, un scanner, s-a plătit în avans taxa Internet pentru 2 ani şi s-a achiziţionat baza de date online pentru ONG-uri, care oferă acces la sursele de finanţare. Prin acest proiect, biblioteca a reuşit să satisfacă una dintre cerinţele utilizatorilor, regăsită de atâtea ori în sondajele de opinie aplicate.