Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
Zalău – P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, cod poștal: 450016
(+4) 0260 632007| e-mail: secretariat@bjs.ro
text alternativ

Istoric

Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj este bibliotecă de drept public, cu personalitate juridică, este finanțată de Consiliul Județean Sălaj și funcționează potrivit Regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat de autoritatea finanțatoare.

Scurt istoric
Ideea înființării unei biblioteci publice la Zalău datează din anul 1876, când documentele vremii menționează eforturile intelectualilor sălăjeni de a înființa astfel de instituții.
• Se înființează asociații și societăți de lectură
• Demersuri culturale meritorii au stat în atenția membrilor Despărțământului ASTREI din Sălaj, a Reuniunii Învățătorilor Sălăjeni sau a Reuniunii Femeilor Sălăjene, precum și a unor înaintași, cum a fost Gavril Trifu (sub conducerea și îndrumarea sa ia ființă societatea de lectură „Gheorghe Lazăr”, ce dispunea de 85 de volume)
• Cu sprijinul material al ASTREI, continuatoare a aspirațiilor generației Școlii Ardelene, în perioada 1890 – 1924, în așezările rurale și urbane din Sălaj au luat ființă 138 de „biblioteci poporale”
• În Despărțământul ASTRA – Zalău se aflau 34 de biblioteci cu cel puțin 50 de volume fiecare, în afară de biblioteca poporală din Zalău, înzestrată cu 330 de volume
• În anul 1950, autoritățile locale determină înființarea și în Zalău a unei biblioteci populare, numită Biblioteca „23 August”, cu peste 7.000 de volume în limba română, limba maghiară și rusă. Aceasta funcționa în spațiul Ateneului Popular
• În anul 1952 instituția primește numele de „Biblioteca Raională”, având și sarcini de îndrumare a bibliotecilor comunale
• În anul 1957, biblioteca zălăuană va primi numele cărturarului sălăjean Ioniță Scipione Bădescu

Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” a funcționat în diferite spații și la mai multe adrese:
• În anul 1958 se găsea în localul din Strada Ady, Nr. 9
• În aprilie 1959 se muta în Piața Libertății, Nr. 10, devenind „Biblioteca Centrală Raională”
• În perioada 1968-1971 este cunoscută ca Biblioteca Orășenească, se diversifică activitățile și secțiile (Sala de lectură, Secția de împrumut pentru copii); instituția se mută în Piata Iuliu Maniu, Nr. 13, clădire aparținând Ministerului Culturii
• Din 1971 devine Bibliotecă Județeană. Creșterea semnificativă a numărului de volume, diversificarea activităților și serviciilor impun rezolvarea problemelor de spațiu
• În anul 1985 Secția de împrumut pentru copii este mutată în Piața Iuliu Maniu, Nr. 3, spațiu atribuit de Consiliul Popular Județean Sălaj
• În anul 1994 se reorganizează Secția de împrumut pentru adulți, în Clădirea Transilvania, Piața Iuliu Maniu, Nr. 4-5, proprietate a Primăriei Municipiului Zalău
• În anul 2000 instituția începe să-și modernizeze serviciile
• Anul 2005 marchează trecerea la împrumutul automatizat în toate secțiile de relații cu publicul. Din acest an Biblioteca Județeană Sălaj editează revista proprie, de specialitate: I.D.E.I. (informare, documentare, educație, implicare)
Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj, având și rolul de bibliotecă municipală nu s-a bucurat de sediu propriu care să cuprindă toate secțiile și serviciile și să corespundă standardelor necesare funcționării unei instituții de cultură, cu rol dublu: bibliotecă municipală și județeană.
Din cauza degradării clădirilor improprii în care funcționa și a începerii lucrărilor de consolidare și renovare, instituția a fost pusă în situația de a-și reorganiza, de mai multe ori, secțiile, birourile și serviciile:
• 2006 – Secția împrumut pentru adulți se mută în spațiu închiriat (B-dul Mihai Viteazul, Nr. 51, Clădirea Casei de Modă, Et. III)
• 2007 – 2008 – sunt mutate și reorganizate toate serviciile, birourile și Secția pentru copii – Str. Unirii, Nr. 7, Et. I și II; Sala de lectură și Secția Periodice restrângându-și activitatea și funcționând în P-ța Iuliu Maniu, Nr. 3-5
• Secția periodice și Centrul internet cu acces gratuit pentru public la adresa: P-ța Iuliu Maniu nr. 3-4, iar din 2011, în P-ța Iuliu Maniu, nr. 9
• 2004 – 2008 – se caută soluții pentru găsirea unui teren situat în zona centrală și construirea unui sediu propriu destinat Bibliotecii Județene Sălaj
• 2009 – Hotărârea Consiliului Județean Sălaj privind alocarea unei sume necesare elaborării documentației tehnice pentru Sediul administrativ al județului și Biblioteca Județeană. Proiectul de construcție nu a fost demarat, deși au fost făcute foarte multe demersuri, de la tema de proiectare, până la concursul de proiecte dedicate construcției. O nevoie pentru comunitate, multe insistențe, drumuri, convingeri, care au rămas doar în documente
• În anul 2010, la finalizarea lucrărilor de consolidare, renovare și modernizare a clădirii din P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, în proprietatea Ministerului Culturii, birourile și o parte din secțiile de relații cu publicul se reorganizează și funcționează aici: Sala de lectură; Secția pentru Copii și Ludoteca; Managementul; Secretariatul; Compartimentul financiar contabil; Compartimentul de dezvoltare, evidența și prelucrarea colecțiilor, informatizarea; Compartimentul de informare bibliografică și documentare; Serviciul marketing – publicitate; Centrul de Formare; Sala Scriitorilor Sălăjeni; Atelierul de legătorie
• În anul 2014, odată cu finalizarea lucrărilor de renovare, consolidare și modernizare a Clădirii Transilvania, prin proiectele Primăriei Municipiului Zalău, se va reorganiza activitatea secțiilor de relații cu publicul
• 2015 – Colecţiile destinate tinerilor şi adulţilor sunt expuse și organizate modern în Clădirea Transilvania; sunt reorganizate şi Secţiile: Copii, Media, Periodice, Internet, iar pentru activităţile cultural-educative s-a pregătit un spaţiu special – BiblioDivertisment
• 2019 – Realizarea Grupului sanitar de la Secția pentru Copii; Reorganizarea Secţiei BiblioDivertisment; Reorganizarea Depozitului de carte al Sălii de Lectură; Platforma acces Sala de Lectură; Realizarea unei curți interioare, loc de relaxare pentru personal și public; Platformă acces Secția Copii
• 2020 – imaginea instituției, după toate demersurile și lucrările efectuate este foarte apreciată de toate categoriile de public

Directori/Manageri:
Porumb Ioan 1964 – 1969 ; 1971 – 1990
Bugnariu Lucia 1969 – 1971
Cosma Silvia 1990 – 1999
Vlaicu Mariana 1999 – 2004
Pop Florica 2004 – 2021
Marian Mariana-Lucia 2021 – prezent