Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
Zalău – P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, cod poștal: 450016
(+4) 0260 632007| e-mail: secretariat@bjs.ro
text alternativ

Date statistice 2021

Total documente existente în bibliotecă la sfârşitul anului 2021: 271.116 volume
Din care:
• Cărţi şi periodice (nr. volume): 257.629 vol.
• Documente audiovizuale: 3.761
• Colecţii electronice: 8.405
• Alte documente noncarte: 1.321

Total documente achiziţionate în anul 2021: 5.936 volume
Din care:
• Cărţi şi periodice (nr. volume): 5.622
• Colecţii electronice: 314
• Depozitul Legal: 104

Facilităţi şi servicii:
• număr de înregistrări catalografice în regim automatizat: 247.568
• număr de staţii de lucru pentru utilizatori: 40

Utilizare şi utilizatori 2021:
• Utilizatori înscrişi (2016 – 2021): 7.327
• Utilizatori activi (2021): 4.430
• Utilizatori nou înscrişi: 1.079
• Documente difuzate: 119.010
• Vizite la bibliotecă: 659.356
• Vizite virtuale: 590.866
• Frecvenţa medie zilnică: în instituție 254 vizite/zi; în mediul online: 1.618 vizite/zi
• Utilizarea bibliotecii de la distanţă (prin telefon, poştă, fax): 5.324

Programe şi evenimente culturale 2021:
• Participanți la programe și proiecte educative pentru populație: 30.645
• Expoziţii: 394
• Program și evenimente culturale direct/online: 73/123

Personalul bibliotecii: 33 angajaţi
• Personal de specialitate: 25
• Personal administrativ și întreținere: 8