Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
Zalău – P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, cod poștal: 450016
+40-260-632007| e-mail: secretariat@bjs.ro
text alternativ

Date statistice 2022

Total documente existente în bibliotecă la sfârşitul anului 2022: 276.634 volume
Din care:
• Cărţi şi periodice (nr. volume): 263.136 vol.
• Documente audiovizuale: 3.772
• Colecţii electronice: 8.405
• Alte documente noncarte: 1.320

Total documente achiziţionate în anul 2022: 6.427 volume
Din care:
• Cărţi şi periodice (nr. volume): 6.416
• Documente audiovizuale: 11
• Depozitul Legal: 64

Facilităţi şi servicii:
• număr de înregistrări catalografice în regim automatizat: 266.234
• număr de staţii de lucru pentru utilizatori: 40

Utilizare şi utilizatori 2022:
• Utilizatori înscrişi (2018 – 2022): 7.447
• Utilizatori activi (2022): 5.251
• Utilizatori nou înscrişi: 2.319
• Documente difuzate: 156.372
• Vizite la bibliotecă: 4.027.617
• Vizite virtuale: 3.928.544
• Frecvenţa medie zilnică: în instituție 366 vizite/zi; în mediul online: 10.763 vizite/zi
• Utilizarea bibliotecii de la distanţă (prin telefon, poştă, fax): 6.371

Programe şi evenimente culturale 2022:
• Participanți la programe și proiecte educative pentru populație: 17.376
• Expoziţii: 468
• Program și evenimente culturale direct/online: 73/422

Personalul bibliotecii: 33 angajaţi
• Personal de specialitate: 25
• Personal administrativ și întreținere: 8