Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
Zalău – P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, cod poștal: 450016
+40-260-632007| e-mail: secretariat@bjs.ro
text alternativ

Asociația „Prietenii Bibliotecii”

A fost înfiinţată în septembrie 2002 la iniţiativa bibliotecarilor, cu sprijinul financiar al Organizaţiei Corpul Păcii SUA.

Îşi propune să susţină financiar şi organizatoric Biblioteca Judeţeană Sălaj şi bibliotecile din judeţ, mai ales activităţile de diversificare, dezvoltare a serviciilor, să promoveze programe de finanţare, să dezvolte contacte directe între reprezentanţii organizaţiilor din ţară şi străinătate.

Activităţile pe care ni le-am propus în statut sunt diverse: promovarea unor programe de finanţare, organizarea de contacte directe între reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale din ţară şi străinătate, perfecţionarea profesională a bibliotecarilor, promovarea şi mediatizarea imaginii bibliotecii şi a profesiei de bibliotecar, achiziţia de carte şi echipamente, editarea de materiale de promovare, organizarea unor excursii documentare, spectacole literar-muzicale, seminarii, simpozioane şi multe altele, toate adresându-se comunităţii, fără discriminare.

Poate fi membru al Asociaţiei orice persoană fizică sau juridică, română sau din străinătate, care este de acord cu prevederile statutului asociaţiei şi doreşte, ca prin propria activitate, să contribuie şi să sprijine realizarea scopului şi obiectivelor propuse.

Cu un număr de 23 de membri fondatori, s-au desfăşurat activităţi diverse, de la organizarea unor întâlniri pe diferite teme de interes public, până la implementarea unor proiecte de anvergură naţională.

De la înfiinţare, cu sprijinul tuturor membrilor, în Biblioteca Judeţeană s-au implementat numeroase proiecte, aportul financiar fiind de peste 150.000 Euro.

Preşedinte: Hosu Simona
Vicepreşedinte:Mintaș Dalia Carmen
Adresa: Zalău, str. Iuliu Maniu, nr. 3-4, 450016, Sălaj
e-mail: prietenii_bib@yahoo.com
Telefon: +40-260-632007