BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

“IONIŢĂ SCIPIONE BĂDESCU” SĂLAJ 

 

ANBPR – Filiala Sălaj

BIROUL EXECUTIV AL FILIALEI  SĂLAJ în urma alegerilor din anul 2021

Florica Pop, preşedinte – Biblioteca Judeţeană Sălaj
+40260632007, secretariat_bjs@yahoo.com

Doina Maniura, vicepresedinte – Biblioteca Judeţeană Sălaj
+40260632941, bibliosala@yahoo.com

Ciprian Ardelean, secretar – Biblioteca Publică Chieşd
bibliotecachiesd@yahoo.com

Mircea Crişan, casier – Biblioteca Judeţeană Sălaj
+40260632941

Livia Solomonean, membru – Biblioteca Publică Someş Odorhei
bibliosomesodorhei@yahoo.com

Obiective şi activităţi:

 • sprijinirea formării profesionale a membrilor săi prin colaborare permanentă cu Comisia ANBPR pentru Formare şi Dezvoltare Profesională şi cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură în vederea stabilirii  programelor anuale de formare şi perfecţionare profesională a bibliotecarilor
 • sprijinirea programelor de instruire a personalului din bibliotecile publice din judeţ în vederea utilizării noilor tehnologii informaţionale
 • cooptarea bibliotecarilor din judeţ la programe şi proiecte profesionale locale, naţionale şi internaţionale
 • încurajarea cercetărilor în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării
 • publicarea unor lucrări şi articole în reviste de specialitate
 • recompensarea performanţelor profesionale ale membrilor prin acordarea unor premii cu ocazia Zilei Bibliotecarului Român (23 aprilie a fiecărui an)
 • îmbunătăţirea imaginii profesiei de bibliotecar
 • organizarea, la nivelul judeţului, împreună cu bibliotecile publice, a unor acţiuni de promovare a bibliotecilor  în cadrul Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor (luna aprilie)
 • colaborare cu celelalte filiale judeţene ale ANBPR şi cu alte asociaţii profesionale,
 • participarea la conferinţele naţionale ale ANBPR

Mențiune: din cauza situației epidemiologice în anul 2021 nu am reușit să organizăm întâlnirea profesională anuală, cu analiza situației dificile din anul 2020, prin urmare, nu s-au acordat Diplome, situația se va reglementa când vor fi diminuate/eliminate riscurile.

Diplome acordate pentru anul 2018

DIPLOMA de ONOARE – BIBLIOTECAR la CENTENAR
au fost acordate tututor bibliocarilor din județul Sălaj

Diplome acordate bibliotecarilor din județ – 2017

Diplomă de merit – Bibliotecarul anului 2017 – SIMONA DANIELA PUŞCAŞ – Biblioteca Publică Dobrin

Diplomă de apreciere Marton-Gergely Edit Estera – Biblioteca Publică Coșeiu – pentru promovarea și modernizarea sediului bibliotecii

Diplome de merit – pentru promovarea turistică a zonei

Adriana Farcaș – Biblioteca Publică Gîlgău

Mihai Varga – Biblioteca Publică Poiana Blenchii

Diplome de merit

Biblioteca Orăşenească Şimleu Silvaniei – pentru organizarea activităților culturale deosebite

Florica Popiț – Biblioteca Publică Bocşa – pentru organizarea activităților culturale deosebite

Diplome de apreciere – pentru implicarea în proiectul CODE Kids

Malica Mezei – Biblioteca Publică Mirșid

Laszlo Csilla Julia – Biblioteca Publică Vîrșolț

Ana Damșa – Biblioteca Publică Bălan

Ciprian Ardelean – Biblioteca Publică Chieșd

Firicel Gheorghe Vaida – Biblioteca Orășenească Cehu Silvaniei

Balint Iuliana – Biblioteca Orășenească Cehu Silvaniei

Corina Ioana Cozea – Biblioteca Publică Zimbor
Diplome acordate bibliotecarilor din județ – 2016

DIPLOMĂ DE MERIT – BIBLIOTECARUL ANULUI 2016
MONICA DALE – Biblioteca Publică Băbeni

DIPLOMĂ DE MERIT – pentru activitatea profesională deosebită
FLORICA POPIȚ – Biblioteca Publică Bocșa

DIPLOMĂ DE MERIT – implicarea în Conferința ”Atracție prin… inovație!”
VALERIA MUREȘAN – Biblioteca Publică Meseșenii de Jos

DIPLOMĂ DE APRECIERE – pentru renovarea și modernizarea sediului
Biblioteca Publică Almașu
Biblioteca Publică Surduc

DIPLOMĂ DE APRECIERE – pentru implicarea în activități cultural-educative
SIMONA DANIELA PUŞCAŞ – Biblioteca Publică Dobrin
BALINT IULIANA – Biblioteca Orășenească Cehu Silvaniei
FIRICEL GHEORGHE VAIDA – Biblioteca Orășenească Cehu Silvaniei
ANA DAMȘA – Biblioteca Publică Bălan
RADA PETRUȘ – Biblioteca Publică Hida
SIMONA PUȘCAȘ – Biblioteca Publică Dobrin
MARINELA DOINA SAV – Biblioteca Publică Biblioteca Dragu
LIVIA SOLOMEAN – Biblioteca Publică Someș-Odorhei

DIPLOMĂ ANIVERSARĂ – 25 de ani de experiență în bibliotecă
MARIA POJAR – Biblioteca Publică Cizer
IONEL PETER – Biblioteca Publică Sălățig
PUSOK ERIKA – Biblioteca Publică Șamșud
FLORICA IEPURE – Biblioteca Publică Bănișor
VOICHIȚA VALERIA FARCAS – Biblioteca Publică Lozna
LUPOU LUCIA – Biblioteca Publică Plopiș
MALICA MEZEI – Biblioteca Publică Mirșid

Diplome acordate bibliotecarilor din judeţ – 2015

DIPLOMĂ – BIBLIOTECARUL ANULUI 2015
FLORICA POPIȚ
– Biblioteca Publică Bocșa

DIPLOME DE MERIT

SIMONA DANIELA PUŞCAŞ – Biblioteca Publică Dobrin
pentru implicarea în proiecte cu finanțare

MALICA MEZEI – Biblioteca Publică Mirșid
pentru implicarea în proiecte cu finanţare

DIPLOME DE APRECIERE – 25 de ani de experiență în bibliotecă

AURORA CIUPE – Biblioteca Publică Buciumi
ADRIANA FARCAȘ – Biblioteca Publică Gâlgău
RADA PETRUȘ – Biblioteca Publică Hida
FLOARE SÂRBU – Biblioteca Publică Ip
GYÖRFI DEAK GYÖRGY – Biblioteca Orășenească Jibou
EMILIA POP – Biblioteca Publică Marca
LIVIA SOLOMONEAN – Biblioteca Publică Someș Odorhei
VASILE POP – Biblioteca Publică Năpradea
SOMOGYI VENGLI JUDITH – Biblioteca Publică Nușfalău
DOINA DĂNILĂ – Biblioteca Publică Pericei
GEORGETA BRIE – Biblioteca Publică Surduc

Diplome acordate bibliotecarilor din judeţ – 2014
DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ – pentru întreaga activitate
MARIOARA PETRENCIU – Biblioteca Orăşenească Cehu Silvaniei

DIPLOMĂ – BIBLIOTECARUL ANULUI 2014
MALICA MEZEI – Biblioteca Publică Mirşid

DIPLOME DE MERIT

SOMOGYI VENGLI JUDITH – Biblioteca Publică Nuşfalău
pentru implicarea în viaţa culturală a comunităţii

FLORICA POPIŢ – Biblioteca Publică Bocşa
pentru finalizarea proiectului de modernizare a bibliotecii

DIPLOME DE APRECIERE

SIMONA DANIELA PUŞCAŞ – Biblioteca Publică Dobrin
partener şi coordonator – proiecte cu finanţare

FLORICA IEPURE – Biblioteca Publică Bănişor
partener şi coordonator – proiecte cu finanţare

CIPRIAN ARDELEAN – Biblioteca Publică Chieşd
partener – proiecte cu finanţare

LASZLO CSILLA – Biblioteca Publică Vârşolţ
partener – proiecte cu finanţare

Diplome acordate bibliotecarilor din județ – 2013

DIPLOMABIBLIOTECARUL ANULUI 2013
FLORICA IEPURE – BIBLIOTECA PUBLICĂ BĂNIŞOR

DIPLOME DE MERIT

Ana Damşa – Biblioteca Publică Bălan

pentru deschiderea Filialei Chendrea
Györfi-Deák György – Biblioteca Orăşenească Jibou

pentru activitatea editorială şi promovarea judeţului Sălaj

Malica Mezei – Biblioteca Publică Mirşid

pentru deschiderea Filialei Moigrad
proiectul – Porolissum, o istorie vie!
DIPLOME DE APRECIERE

Biblioteca Orăşenească “A.Ş. Şuluţiu” – Şimleu Silvaniei

Biblioteca Orăşenească Cehu Silvaniei

Lucia Lupău – Biblioteca Publică Plopiş

pentru deschiderea Filialei Iaz
Valeria Mureşan – Biblioteca Publică Meseşeni

pentru deschiderea Filialei Aghireş
Mihály Ecaterina Noémi – Biblioteca Publică Fildu de Jos

pentru deschiderea Filialei Fildu de Sus
Simona Daniela Puşcaş – Biblioteca Publică Dobrin

pentru deschiderea Filialei Doba
Demjén Elisabeta – Biblioteca Publică Sărmăşag

pentru proiectul – Atelier de Creaţie
Vasile Petruş – Biblioteca Publică Ileanda

Diplome acordate bibliotecarilor din județ – 2012
BIBLIOTECARUL ANULUI 2012:
MARIA PAȘCA POP – Biblioteca Publică TREZNEA
Pentru organizarea de excepție a evenimentului FINIS CORONAT OPUS! 
                              23 aprilie 2012

DIPLOME DE APRECIERE:
SIMONA PUȘCAȘ – Biblioteca Publică DOBRIN
Pentru proiectul: Arc cultural digital prin servicii de eBIBLIOTECĂ și eCITITOR 

SZABO CSILLA – Biblioteca Publică CARASTELEC
Pentru proiectul: eDIALOG – Cultura fără bariere!

Diplome pentru activitatea desfăşurată în anul 2011 

Diplomă pentru Cel mai frumos sediu de bibliotecă

 • Lenuţa Filip- Biblioteca Publică Crişeni

Diplomă pentru participarea la Conferinţa Utilizatorilor

 • Florica Iepure – Biblioteca Publică Bănişor

Diplome de apreciere

 • Elena Câmpeanu – Biblioteca Publică Gîrbou
 • Rada Petreuş- Biblioteca Publică Hida
 • Cristina Suaraşan – Biblioteca Publică Şimişna
 • Livia Cheşeli – Biblioteca Publică Cristolţ
 • Georgeta Brie- Biblioteca Publică Surduc
 • Maria Paşca Pop – Biblioteca Publică Treznea
 • Maria Ardelean – Biblioteca Publică Creaca
 • Delia Pop – Biblioteca Publică Horoatu Crasnei
 • László Csilla – Biblioteca Publică Vârşolţ
 • Szekrényes Andrea – Biblioteca Publică Camăr

Documente