Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
Zalău – P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, cod poștal: 450016
(+4) 0260 632007| e-mail: secretariat@bjs.ro
text alternativ

Despre noi

Biblioteca Județeană I. S. Bădescu este bibliotecă de drept public, cu personalitate juridică, este finanțată de Consiliul Județean Sălaj și funcționează potrivit Regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat de autoritatea finanțatoare.

Scurt istoric
Ideea înființării unei biblioteci publice la Zalău datează din anul 1876, când documentele vremii menționează eforturile intelectualilor sălăjeni de a înființa astfel de instituții.

 • Se înființează asociații și societăți de lectură
 • Demersuri culturale meritorii au stat în atenția membrilor Despărțământului ASTREI din Sălaj, a Reuniunii Învățătorilor Sălăjeni sau a Reuniunii Femeilor Sălăjene, precum și a unor înaintași, cum a fost Gavril Trifu (sub conducerea și îndrumarea sa ia ființă societatea de lectură „Gheorghe Lazăr”, ce dispunea de 85 de volume)
 • Cu sprijinul material al ASTREI, continuatoare a aspirațiilor generației Școlii Ardelene, în perioada 1890 – 1924, în așezările rurale și urbane din Sălaj au luat ființă 138 de „biblioteci poporale”
 • În Despărțământul ASTRA – Zalău se aflau 34 de biblioteci cu cel puțin 50 de volume fiecare, în afară de biblioteca poporală din Zalău, înzestrată cu 330 de volume
 • În anul 1950, autoritățile locale determină înființarea și în Zalău a unei biblioteci populare, numită Biblioteca „23 August”, cu peste 7.000 de volume în limba română, limba maghiară și rusă. Aceasta funcționa în spațiul Ateneului Popular
 • În anul 1952 instituția primește numele de „Biblioteca Raională”, având și sarcini de îndrumare a bibliotecilor comunale
 • În anul 1957, biblioteca zălăuană va primi numele cărturarului sălăjean Ioniță Scipione Bădescu

Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” a funcționat în diferite spații și la mai multe adrese:

 • În anul 1958 se găsea în localul din Strada Ady, Nr. 9
 • În aprilie 1959 se muta în Piața Libertății, Nr. 10, devenind „Biblioteca Centrală Raională”
 • În perioada 1968-1971 este cunoscută ca Biblioteca Orășenească, se diversifică activitățile și secțiile (Sala de lectură, Secția de împrumut pentru copii); instituția se mută în Piata Iuliu Maniu, Nr. 13, clădire aparținând Ministerului Culturii
 • Din 1971 devine Bibliotecă Județeană. Creșterea semnificativă a numărului de volume, diversificarea activităților și serviciilor impun rezolvarea problemelor de spațiu:
 • În anul 1985 Secția de împrumut pentru copii este mutată în Piata Iuliu Maniu, Nr. 3, spațiu atribuit de Consiliul Popular Județean Sălaj
 • În anul 1994 se reorganizează Sectia de împrumut pentru adulți, în Clădirea Transilvania, Piața Iuliu Maniu, Nr. 4-5, proprietate a Primăriei Municipiului Zalău
 • În anul 2000 institutia începe să- și modernizeze serviciile
 • 2005 – trecerea la împrumutul automatizat în toate secțiile de relații cu publicul. Din acest an Biblioteca Județeană Sălaj editează revista proprie, de specialitate: I.D.E.I. (informare, documentare, educație, implicare)

Biblioteca Județeană  „I.S. Bădescu” Sălaj, având și rolul de bibliotecă municipală nu s-a bucurat de sediu propriu care să cuprindă toate secțiile și serviciile și să corespundă standardelor necesare funcționării  unei instituții de cultură, cu rol dublu: bibliotecă municipală și  județeană.

Din cauza degradarii clădirilor improprii în care funcționa și a începerii lucrărilor de consolidare și renovare, instituția a fost pusă în situația de a-și reorganiza, de mai multe ori, secțiile, birourile și serviciile:

 • 2006 – Secția împrumut pentru adulți se mută în spatiu închiriat (B-dul Mihai Viteazul, Nr. 51, Clădirea Casei de Modă, Et. III)
 • 2007 – 2008 – sunt mutate și reorganizate toate serviciile, birourile și Secția pentru copii – Str. Unirii, Nr. 7, Et. I și II; Sala de lectură și Secția Periodice restrângându-și activitatea și funcționând în P-ța Iuliu Maniu, Nr. 3-5.
 • Secția periodice și Centrul internet cu acces gratuit pentru public la adresa: P-ța Iuliu Maniu nr. 3-4, iar din 2011, în P-ța Iuliu Maniu, nr.9.
 • Din anul 2005 Biblioteca Județeană Sălaj editează revista proprie „I.D.E.I.” (informare, documentare, educație, implicare)
 • 2004 – 2008 – se caută soluții pentru găsirea unui teren situat în zona centrală și construirea unui sediu propriu destinat Bibliotecii Județene Sălaj
 • 2009 – Hotărârea Consiliului Județean Sălaj, pentru alocarea unei sume necesare elaborării documentației tehnice pentru Sediul administrativ al județului și Biblioteca Județeană. Proiectul de construcție nu a fost demarat, deși au fost făcute foarte multe demersuri, de la tema de proiectare, SF… până la concursul de proiecte dedicate construcției. Un vis, insistențe, drumuri, convingeri, rămase doar în documente.
 • În anul 2010, la finalizarea lucrărilor de consolidare, renovare și modernizare a clădirii din P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, în proprietatea Ministerului Culturii, birourile și o parte din secțiile de relații cu publicul se reorganizează și funcționează aici: Sala de lectură; Secția pentru Copii și Ludoteca; managementul; secretariatul; compartimentul financiar contabil; compartimentul de dezvoltare, evidența și prelucrarea colecțiilor, informatizarea; compartimentul de informare bibliografică și documentare; Serviciul marketing – publicitate; Centrul de Formare; Sala Scriitorilor Sălăjeni; Atelierul de legătorie.
 • În anul 2014, o dată cu finalizarea lucrărilor de renovare, consolidare și modernizare a Clădirii Transilvania, prin proiectele Primăriei Municipiului Zalău, se va reorganiza activitatea secțiilor de relații cu publicul
 • 2015 – Colecţiile destinate tinerilor şi adulţilor sunt reorganizate în Clădirea Transilvania; sunt reorganizate şi Secţiile: Copii, Media, Periodice, Internet, iar pentru activităţile cultural-educative s-a pregătit un spaţiu special – BiblioDIVERTISMENT
 • 2019 – Menţionăm cele mai importante lucrări de investiții, care au schimbat atât aspectul, cât şi condiţiile pentru activitatea cu publicul de toate vârstele, în 2019:
  • Realizarea Grupului sanitar de la Secția pentru Copii 
  După revenirea în spaţiul din Clădirea Transilvania, ca urmare a finalizării lucrărilor de consolidare şi renovare a Corpurilor B şi C ale clădirii istorice din centrul municipiului Zalău, în anul 2015, am insistat către Primăria Municipiului Zalău să ne atribuie şi spaţiul alăturat, în care ar fi fost foarte potrivit să funcţioneze LUDOTECA, loc de joacă, educaţie şi activităţi creative pentru cei mai mici, având perete comun cu Secţia pentru Copii, mai ales că în spaţiul primit nu exista nici măcar acces la o sursă de apă, sau toaletă. După prea multe insistenţe şi observând că acest loc a primit o altă destinaţie, am fost nevoiţi să luăm măsuri pentru rezolvarea acestei probleme, mai ales că aici vin cei mai mici dintre utilizatorii instituţiei, iar nevoile acestora sunt prioritare pentru noi.
  Aceasta a fost prima mare realizare şi bucurie din anul 2019, în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor de funcţionare!
  Reorganizarea secţiei BiblioDIVERTISMENT
  Dacă în urmă cu 8-9 ani am luat hotărârea de a înfiinţa Secţia MEDIA, cu acces separat pentru public, aici putând fi consultată presa locală sau centrală, precum şi locul de unde să se împrumute la domiciliu filme, din colecţia destul de generoasă pe care am constituit-o, analizând impactul şi frecvenţa, din an în an tot mai redusă, am luat alte măsuri. Astfel, în spaţiul organizat în urmă cu 3-4 ani, în special pentru activităţi cultural-educative, acces la internet, vizionări diverse, ateliere creativ-educative ş.a., BiblioDivertisment, spre a acoperi gama diversă de servicii pe care ni le-am propus a se desfăşura aici, observând că sunt perioade în care spaţiul este utilizat în mică măsură, am concentrat şi serviciile secţiei Media, reunindu-le, iar locul în care aceasta se găsea până recent a fost reorganizat şi pregătit spre a depozita colecţiile în continuă creştere ale Secţiilor Tineri & Adulţi şi Secţia pentru Copii, asigurând astfel, pentru o perioadă nedeterminată, primirea şi organizarea în bune condiţii a colecţiilor, reînnoite, an după an.
  Urmează, în cele două locaţii reorganizate, aşezarea finală a lucrurilor, iar apoi vom urmări, ca la fiecare modificare, impactul.
  Reorganizarea Depozitului de carte al Sălii de Lectură 
  Deoarece umezeala se accentua, prin apariţia unui izvor de apă apărut la subsol, iar fântâna şi pompa de evacuare montată nu erau în măsură să salveze degradarea rafturilor şi a colecţiei de carte, am avut, după multe încercări nereuşite, o idee salvatoare! Am analizat posibilitatea de a realiza, în curtea interioară, un spaţiu potrivit mutării întregului fond de la subsol. A fost nevoie, bineînţeles, de buna colaborare şi înţelegerea acestei nevoi urgente de către mai mulţi factori responsabili. În primul rând am discutat cu Doina Cociş, director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură, apoi, fiind vorba de realizarea mai multor lucrări de reparaţii, rafturi metalice ş.a. am discutat şi analizat problema, din punct de vedere al susţinerii financiare, cu conducerea Consiliului Judeţean Sălaj. Având acceptate cele mai importante aspecte, am căutat firma care să pună în practică aceste idei, nefiind o simplă intervenţie, nicio lucrare clasică, obişnuită.
  Ideile au prins contur, iar bucuria cea mare a fost că am salvat CĂRŢILE! S-a mai finalizat, astfel, un coşmar, purtat în câţiva ani prin planuri şi proiecte, mereu amânate.
  • Platforma acces Sala de Lectură – 60.000 lei
  Observând cât de util şi modern a devenit spaţiul din Clădirea Transilvania, prin etajarea rafturilor, toate metalice şi având scări de acces pentru public, am analizat posibilitatea realizării unei lucrări şi în locul unde se studiază, nevoia acută fiind creșterea numărului de locuri pentru studiu, acces curent, mai multe prize solicitate din partea tinerilor utilizatori, care doreau să se conecteze la internet, sau să lucreze direct pe laptopurile personale. Pe lângă faptul că era singurul spaţiu din instituţie care nu se mai asorta cu celelalte, având încă un aspect învechit, am mai câştigat, prin punerea în practică a acestei idei, mult spaţiu pentru colecţiile secţiei, putem afirma că acesta s-a dublat.
  Părerile celor care au intrat după finalizarea lucrării de investiţie, ne-au convins, din nou, că a fost o măsură foarte utilă şi cu un grad mult mai mare de atractivitate pentru public, în mod special pentru cea mai pretenţioasă categorie – tinerii!
  • 
  Realizarea unei curți interioare, loc de relaxare pentru personal și public
  Lucrările propuse şi finanţate pentru anul 2019 au mers mână în mână, spre a se realiza un circuit normal, al bunurilor, publicului şi personalului, atenţi fiind la nevoile tuturor. Deoarece în fosta curte interioară am realizat depozitul Sălii de Lectură, salvat astfel de la degradare din cauza umezelii accentuate, având un alt spaţiu, în proprietatea clădirii, neutilizat până acum, am extins curtea, acoperind locul şi asigurând acces şi protecţie de intemperii ale naturii, mutând aici, izolat şi protejat, şi containerele pentru adunarea resturilor, deşeurilor ş.a., realizând, prin aceeaşi lucrare, mai multe beneficii.
  S-a schimbat mult şi prin aceste măsuri atât aspectul general, cât şi respectul pentru igienă, sănătate şi asigurarea unor drepturi fireşti.
  Platformă acces Secția Copii 
  Atenţi la fiecare categorie de public, mici şi mari, convinşi că apropierea de bibliotecă, de lectură şi îndemnul spre cunoaştere se realizează încă din primii ani de viaţă, având multe experienţe frumoase, în acest sens, fiindu-ne respinsă solicitarea de a ni se mai atribui un spaţiu, situat în imediata vecinătate a Secţiei pentru Copii, unde să reorganizăm Ludoteca, un spațiu special pentru copii între 0-5 ani, loc de poveste şi aventură în lumea fascinantă a jocului minţii, unde Zâne şi Prinţese îi iau de mânuţă pe cei mai nevinovaţi dintre noi, arătându-le calea spre cutezanţă în împlinirea propriei poveşti, am avut şi aici o IDEE salvatoare!
  Din nou schiţe, măsurători, discuţii… aici trebuia să iasă totul ca într-un basm cu Feţi – Frumoşi şi Ilene Cosânzene! Şi… a ieşit! Aşteptăm să creştem copii curajoşi, deştepţi, creativi, sănătoşi emoţional şi fizic, care să ducă povestea locului mai departe…
 • 2020 – imaginea instituției, după toate demersurile și lucrările efectuate este foarte apreciată de toate categoriile de public

Directori:
Porumb Ioan 1964 – 1969 ; 1971 – 1990
Bugnariu Lucia 1969 – 1971
Cosma Silvia 1990 – 1999
Vlaicu Mariana 1999 – 2004
Pop Florica 2004 – 2021
Marian Mariana  Lucia 2021 –