Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
Zalău – P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, cod poștal: 450016
+40-260-632007| e-mail: secretariat@bjs.ro
text alternativ

Informare date personale

INFORMARE

Stimaţi utilizatori, din 25 mai 2018 se aplică Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016, Biblioteca Judeţeană            I.S. Bădescu Sălaj colectează, de la solicitanţii de servicii specifice, date personale, respectiv: nume şi prenume, CNP, seria și nr. CI/BI, adresa de domiciliu stabil sau/şi flotant, număr de telefon, adresă de e-mail, sex, vârstă, loc de muncă/de studiu. Informațiile solicitate sunt adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul prelucrării, fiind administrate în condiţii de siguranţă, în strictă conformitate cu regimul juridic, care le este aplicabil.

Scopul solicitării acestor date îl reprezintă întocmirea documentelor legale necesare pentru furnizarea serviciilor dorite. În condițiile în care nu sunteți de acord să furnizați datele necesare, suntem în imposibilitatea de a vă furniza serviciul solicitat.

Datele înregistrate sunt destinate utilizării, în calitate de operator, de către Biblioteca Judeţeană I.S. Bădescu Sălaj şi nu sunt folosite în alte scopuri, în afară de cele în care au fost colectate iniţial, respectiv eliberării/vizării permisului de bibliotecă și accesării de produse și servicii.

Vă mai aducem la cunoștință faptul că imaginile înregistrate de sistemele de supraveghere video, sisteme instalate cu scopul de a asigura paza și protecția persoanelor, bunurilor şi spaţiilor proprii Bibliotecii Judeţene I.S. Bădescu Sălaj reprezintă, de asemenea, date cu caracter personal.

Datele vor fi păstrate pe toată perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost prelucrate.

În calitate de titulari ai datelor personale, în temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi:

  • Informare și acces la propriile date;
  • Rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal;
  • Portabilitate și opoziție;
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • Dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa justiţiei, în cazul în care oricare dintre drepturile persoanei, garantate de reglementările legale, au fost încălcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa, în scris, la secretariatul instituției (Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13) sau online, conducerii Bibliotecii Judeţene I.S. Bădescu Sălaj (protectiadatelor_bjs@yahoo.com).

Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Date contact: Strada Olari nr. 32, sector 2, Bucureşti, tel: (021).252.58.88, fax: (021).252.57.57 Web: http://www.dataprotection.ro).

Mariana-Lucia Marian, manager